Publicat : mie, feb. 14th, 2018

Acțiuni de animare-informare în localitatile din teritoriul GAL ADR GIURGIU

gal xxGrupul de Acțiune Locală ,,Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu”, a organizat în perioada 8 -18 ianuarie 2018, o serie de întâlniri de animare-informare în sălile de sedințe ale celor 16 primării din teritoriul GAL: Slobozia, Malu, Vedea, Găujani, Putineiu, Gogoșari, Stănești, Schitu, Singureni, Stoenești, Mihai Bravu, Călugăreni, Băneasa, Gostinu, Răsuceni și Izvoarele.IzvoareleAu fost distribuite materiale de informare și de promovare fiind prezentate măsurile cuprinse de GAL ADR Giurgiu în Strategia de Dezvoltare Locală din actuala perioadă de programare. În mod special au fost dezbătute subiecte referitoare la Măsura 2/2A – Sprijin forfetar pentru investiții în solarii de legume pentru dezvoltarea clasei de mijloc și crearea de noi locuri de muncă în teritoriul GAL.BaneasaDe asemenea s-au prezentat alte două măsuri: 1/1C – Sprijin pentru formarea profesională în sectorul legumicol care contribuie la dobândirea de abilități orientate către practicarea unui management tehnologic și economic efficient și 3/3A- Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea structurilor asociative ale producătorilor primari din sectorul legumicol, complementare măsurii 2/2A.
Dezbaterile au fost interactive, au fost notate sugestii și s-au găsit soluții la anumite probleme identificate împreună cu participanții.GAUJANILa întâlniri, alături de echipa tehică a GAL ADR Giurgiu, au participat reprezentanți ai autorităților publice locale și mici fermieri interesați de dezvoltarea unor exploatații legumicole. Au fost antrenate în discuții peste 350 de persoane interesate de oportunitățile oferite, acestea urmând să aplice pentru accesarea fondurilor disponibile sau să transmită informațiile obținute altor potențiali beneficiari care nu au fost prezenți.GogosariÎn cadrul acțiunilor de animare, presedintele Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu – Genu Nan, a discutat cu primarii comunelor partenere despre stadiul proiectelor care urmează să fie depuse în sesiunea anuală 2018 aferentă măsurii 6/6B „Sprijin pentru dezvoltare locală în interes colectiv a comunităților din teritoriul GAL” .GostinuGrupul de Actiune Locală „Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu” este un parteneriat public-privat autorizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să implementeze acțiunile specifice Programului LEADER din PNDR prin submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală și submăsura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare.Malu 2Datele de contact și alte informații legate de implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL ADR Giurgiu sunt disponibile pe site-ul: www.adrgiurgiu.ro.SingureniMIhai BravuSchituRasuceniSloboziaStanesti

Despre autor

-