Publicat : Dum, mart. 6th, 2016

AEP a elaborat proiectul de hotarâre privind metodologia de desemnare a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

aepAutoritatea Electorala Permanenta (AEP) a elaborat si a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarâre privind aprobarea metodologiei de desemnare, de catre Autoritate, prin tragere la sorti computerizata, a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si a loctiitorilor acestora.
Proiectul de act normativ mentionat propune urmatoarele reglementari privind metodologia de desemnare a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si a loctiitorilor acestora:
• Tragerea la sorti a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si a loctiitorilor acestora, la alegerile locale si parlamentare, se realizeaza cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) este organizata de Autoritatea Electorala Permanenta la nivelul fiecarui judet si la nivelul municipiului Bucuresti;
b) se face in doua etape, pe functii, in urmatoarea ordine: functia de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare si apoi functia de loctiitor al presedintelui biroului electoral al sectiei de votare;
c) se face pe localitati, respectiv pe circumscriptii electorale, in ordinea numerotarii stabilite de catre prefect conform art. 12 din Legea nr. 115/2015;
d) se face pe sectii de votare, in ordinea numerotarii stabilite de Autoritatea Electorala Permanenta, conform art. 20 alin. (4) si art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) se face pe baza criteriului apropierii domiciliului sau resedintei de sediul sectiei de votare;
f) se face pe baza criteriului studiilor absolvite, in urmatoarea ordine: absolventii de studii universitare de licenta in domeniul stiintelor juridice, apoi absolventii de studii universitare de licenta si apoi absolventii invatamântului general obligatoriu.
• Tragerea la sorti pentru functia de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare se organizeaza la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, pentru fiecare localitate, respectiv sector, in ordinea numerotarii acestora, dupa cum urmeaza:
a) Pasul 1: Se desemneaza expertii electorali juristi la sectia de votare la care sunt arondati conform Registrului electoral; daca la aceeasi sectie de votare sunt inregistrati mai multi experti electorali juristi, se desemneaza in mod aleatoriu unul dintre acestia;
b) Pasul 2: Se desemneaza expertii electorali juristi la sectia de votare care functioneaza in acelasi sediu cu sectia de votare la care sunt arondati conform Registrului Electoral; daca la aceeasi sectie de votare sunt inregistrati mai multi experti electorali juristi, se desemneaza in mod aleatoriu unul dintre acestia;
c) Pasul 3: Se desemneaza experti electorali juristi disponibili in cadrul unitatii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucuresti, in functie de apropierea de sediul sectiei de votare la care sunt arondati conform Registrului electoral;
d) Pasul 4: Se desemneaza expertii electorali cu studii superioare la sectia de votare la care sunt arondati conform Registrului electoral; daca la aceeasi sectie de votare sunt arondati mai multi experti electorali cu studii superioare, se desemneaza in mod aleatoriu unul dintre acestia;
e) Pasul 5: Se desemneaza expertii electorali cu studii superioare la sectia de votare care functioneaza in acelasi sediu cu sectia de votare la care sunt arondati conform Registrului electoral; daca la aceeasi sectie de votare sunt arondati mai multi experti electorali cu studii superioare, se desemneaza in mod aleatoriu unul dintre acestia;
f) Pasul 6: Se desemneaza expertii electorali cu studii superioare disponibili in cadrul unitatii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucuresti, in functie de apropierea de sediul sectiei de votare la care sunt arondati conform Registrului electoral;
g) Pasul 7: Se desemneaza expertii electorali care au absolvit invatamântul general obligatoriu la sectia de votare la care sunt arondati conform Registrului electoral; daca la aceeasi sectie de votare sunt inregistrati mai multi experti electorali care au absolvit invatamântul general obligatoriu, se desemneaza in mod aleatoriu unul dintre acestia;
h) Pasul 8: Se desemneaza expertii electorali care au absolvit invatamântul general obligatoriu la sectia de votare care functioneaza in acelasi sediu cu sectia de votare la care sunt arondati conform Registrului electoral; daca la aceeasi sectie de votare sunt inregistrati mai multi experti electorali care au absolvit invatamântul general obligatoriu, se desemneaza in mod aleatoriu unul dintre acestia;
i) Pasul 9: Se desemneaza expertii electorali care au absolvit invatamântul general obligatoriu disponibili in cadrul unitatii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucuresti, in functie de apropierea de sediul sectiei de votare la care sunt arondati conform Registrului electoral;
j) Pasul 10: In situatia in care, dupa executarea pasilor 1-9, exista localitati cu locuri vacante de presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, ocuparea acestora se realizeaza prin desemnarea expertilor electorali disponibili in judet sau municipiul Bucuresti, in functie de apropierea de sediul sectiei de votare la care sunt arondati conform Registrului electoral, in urmatoarea ordine: experti electorali juristi, experti electorali cu studii superioare si experti electorali care au absolvit invatamântul general obligatoriu.
• Dupa ocuparea locurilor de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare, pentru ocuparea locurilor de loctiitor al presedintelui biroului electoral al sectiei de votare se vor executa in mod corespunzator pasii prevazuti la tragerea la sorti a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare.
• Stabilirea distantei privind apropierea de sediul sectiei de votare la care este arondat un expert electoral, conform Registrului electoral, se va efectua pe baza coordonatelor GPS asociate sediilor sectiilor de votare.
• Inlocuirea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare sau a loctiitorilor acestora, conform legii, se va efectua prin aplicarea in mod corespunzator a pasilor mai sus mentionati. Totodata, se propune ca dispozitiile metodologiei sa se aplice in mod corespunzator alegerilor locale partiale.
Precizam ca acest act normativ a fost publicat in data de 29 februarie 2016 pe site-ul AEP la sectiunea ”Legislatie Electorala – Dezbatere publica” si poate fi consultat accesând urmatorul link:
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/02/H-AEP-desemnare-presedinti-BESV.pdf
Observatiile si propunerile privind proiectul de hotarâre pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, pâna la data de 15 martie 2015.

Despre autor

-