APEL DE SELECTIE, Masura 1/1C – Sprijin pentru formarea profesionala in sectorul legumicol care contribuie la dobandirea de abilitati orientate catre practicarea unui management tehnologic si economic eficient

APEL DE SELECTIE nr.1/2018
Forma simplificata
MASURA1/1C „Sprijin pentru formarea profesionala in sectorul legumicol care contribuie la dobandirea de abilitati orientate catre practicarea unui management tehnologic si economic eficient „

Asociatia Pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu anunta lansarea apelului cu sesiune continua si selectie lunara, aferent anului 2018 in data de 17.09.2018 al Masurii 1/1C „Sprijin pentru formarea profesionala in sectorul legumicol care contribuie la dobandirea de abilitati orientate catre practicarea unui management tehnologic si economic eficient”
1. Data lansarii apelului de selectie: 17.09.2018;
2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura 1/1C” Sprijin pentru formarea profesionala in sectorul legumicol care contribuie la dobandirea de abilitati orientate catre practicarea unui management tehnologic si economic eficient” :
Furnizori de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunostinte si de actiuni de informare

3. Fondul disponibil alocat pe sesiune si pe masura: 37.630 euro;
4. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: Valoarea spijinului nerambursabil privind cheltuielile eligibile va fi cuprinsa intre: 5.000 – 37.630 Euro pe proiect.
5. Data limita de primire a proiectelor: 31.12.2018;
6. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul administrativ, Com. Slobozia, sat. Slobozia, soseaua Giurgiului, nr 3-4 . Proiectele se pot depune de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 16:00.
7. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii 1/1C  „Sprijin pentru formarea profesionala in sectorul legumicol care contribuie la dobandirea de abilitati orientate catre practicarea unui management tehnologic si economic eficient” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborate de GAL, disponibil pe pagina de web www.adrgiurgiu.ro .
7. Date de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 1/1C „Sprijin pentru formarea profesionala in sectorul legumicol care contribuie la dobandirea de abilitati orientate catre practicarea unui management tehnologic si economic eficient”, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web www.adrgiurgiu.ro, sau la sediul administrativ din comuna Slobozia, sos. Giurgiului, nr. 3-4 sau ne puteti contacta la nr. de telefon 0766525952 sau prin e-mail: gal.adr.giurgiu@gmail.com .

8. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 1/1C sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul www.adrgiurgiu.ro sau la sediul administrativ al ADR GIURGIU, Com. Slobozia, sat. Slobozia, soseaua Giurgiului, nr 3-4, in format electronic si tiparit.