Publicat : vin, feb. 19th, 2016

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) “Sanatate asigurata prin apa curata” – Comunicat de presa

comunicat presaAsociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) “Sanatate asigurata prin apa curata” a transmis catre redactia Opinia giurgiuveanului un comunicat de presa referitor la sedinta AGA a ADI-ului, care a avut loc in data de 16 februarie 2016 si in cadrul careia au fost luate o serie de decizii legate de organizarea si functionarea ADI.

COMUNICAT DE PRESA
In data de 16.02.2016, la ora 13:00, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Giurgiu, a avut loc sedinta AGA a Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara ,,Sanatate Asigurata Prin Apa Curata”, in cadrul careia au fost luate decizii legate de organizarea si functionarea acesteia.
Primul punct pe ordinea de zi a fost alegerea Presedintelui asociatiei, cu unanimitate de voturi fiind ales Nan Tiberiu Genu, reprezentantul comunei Slobozia.
Un alt punct important a fost desemnarea Consiliului Director. In urma votului, au fost alesi doamna consilier judetean Dobre Aurelia – ca reprezentant al Consiliului Judetean Giurgiu si domnul Soava Eugen – primarul comunei Malu. Facem precizarea ca Presedintele Asociatiei este membru de drept al Consiliului Director, conform Statutului.
A urmat o luarea unei hotarari foarte importanta, care vizeaza functionarea asociatiei: constituirea unui Aparat Tehnic Propriu, hotarare care, conform art. 17, pt. 2, lit. f din Statutul Asociatiei este conditia ca acest compartiment sa poata functiona. A fost reglementata astfel o deficienta de functionare creata de membrii Consiliului Director aflati in functie in anul 2014, care au hotarat angajarea personalului doar pe baza unei organigrame si a unui stat de functii pentru Aparatul tehnic propriu aprobate de AGA, fara insa a tine cont ca nu a existat nicio hotarare de infiintare a acestuia, conform statutului.
Efectul acestei hotarari se va reflecta in incheierea unor contracte de munca noi pentru personalul Aparatului tehnic propriu, respectandu-se astfel toate prevederile statutare.
Un alt aspect discutat in aceasta sedinta a fost legat de modificarea organigramei Asociatiei, in sensul ca a fost modificata structura functionala, aparatul tehnic fiind asezat in subordinea organelor de conducere ale A.D.I., fara a se modifica structura acesteia.
De asemenea, a fost aprobata componenta Aparatului Tehnic propriu conform prevederilor HG nr. 855/2008.
Referitor la interviul acordat dupa incheierea sedintei, pentru televiziunea locala Giurgiu TV, de catre domunul Florian Velicu, in conformitate cu documentele existente la ADI ,,Sanatate Asigurata Prin Apa Curata”, mentionam ca hotararea AGA privind infiintarea Aparatului Tehnic propriu are efect in relatia cu toti angajatii care au avut contracte de munca incheiate (in lipsa acordului AGA), fara a viza exclusiv persoana domnului Velicu, asa cum acesta a sustinut cu vehementa.
In ce priveste concursul pentru ocuparea functiei de Director, la care de asemenea a facut referire domnul Florian Velicu in acelasi interviu, pe langa aspectele prezentate anterior legate de lipsa unei Hotarari AGA in acest sens, HG nr. 855/2008, prevede in Statutul cadru la Art. 24. – (2) faptul ca “Aparatul tehnic va fi condus de un Director executiv numit de Consiliul Director.”
In concluzie, Directorul executiv este numit de catre Consiliul Director in baza unei Hotarari de constituire a Aparatului propriu, prevederi care au fost adaugate in cadrul sedintei, pentru a asigura functionarea intr-un mod legal si statutar.
In debutul sedintei AGA a fost supusa la vot si o hotarare care sa vizeze continuarea lucrarilor, cu sau fara prezenta in sala a mass-media, deoarece in statutul A.D.I. nu se mentioneaza ca sedintele AGA sunt publice.

Despre autor

-