Publicat : mie, mart. 29th, 2017

Campanie de informare privind riscurile consumului de droguri şi Noi Substanţe Psihoactive în licee

antidrog 2Diversificarea formelor de manifestare a delincvenţei juvenile din ultimii ani, în special cele generate de consumul de substanţe interzise, impun realizarea de eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale acestui fenomen, fiind necesară o colaborare mai strânsă între instituţiile care se ocupă de educarea şi protecţia minorilor, în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege.
În perioada 10-28 martie 2017, Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Giurgiu, în cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu, a derulat Campania de informare privind riscurile consumului de droguri şi Noi Substanţe Psihoactive (NSP) în licee.
Ţinând cont de faptul că în procesul de educaţie sunt implicaţi mai mulţi factori (familie, şcoală, autorităţi, mass-media), campania şi-a propus realizarea unor activităţi concrete în plan local, prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive, având drept scop prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri şi Noi Substanţe Psihoactive (NSP).
Campania s-a desfăşurat la Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu, Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu şi Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale, beneficiari fiind elevii din unităţile de învăţământ menţionate, profesorii claselor participante la campanie, familiile tinerilor şi comunitatea locală în ansamblul său.
În cadrul campaniei s-au desfăşurat 21 de activităţi de prevenire în şcoală, la care au participat 510 elevi şi 41 profesori, precum şi 3 activităţi de prevenire în familie şi comunitate, la care au participat 48 părinţi şi 176 membri ai comunităţii locale.antidrog 1Au fost derulate activităţi de prevenire, constând în acţiuni de informare/educare/sensibilizare a elevilor, profesorilor, părinţilor şi membrilor comunităţii locale, prin prezentarea temelor:
1.Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri şi NSP;
2.Problema lipsei de comunicare dintre părinţi şi copii – factor de risc asociat consumului de droguri;
3.Aspecte referitoare la prevenirea delicvenţei juvenile;
4.Prezentarea cazuisticii infracţionale/contravenţionale în rândul tinerilor, constatată de efectivele I.J.J. Giurgiu.
S-au distribuit materiale de informare şi pliante ale Agenţiei Naţionale Antidrog, cu temele: -„Trăieşte-ţi viaţa fără droguri”;
-„Lipsa de comunicare dintre părinţi şi copii – factor de risc asociat consumului de droguri”;
-“Mesajul meu antidrog”.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu a distribuit materiale de informare şi pliante referitoare la prevenirea delicvenţei juvenile.

Despre autor

-