Publicat : vin, mai 1st, 2015

D.G.A.S.P.C. Giurgiu, o „intreprindere cu foc continuu” (I)

DGASPCDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) Giurgiu – directia cu cel mai mare numar de angajati (dar si cu cele mai multe probleme sociale de rezolvat) din subordinea Consiliului Judetean este ca o „intreprindere” cu foc continuu…

Cu sute de angajati si alte multe sute de beneficiari ai serviciilor sociale oferite de DGASPC, directia rezolva anual mii de probleme, atat pentru adultii pe care ii are in evidenta, cat – mai ales – pentru copiii care sunt beneficiari ai serviciilor oferite. Ne vom apleca acum asupra „dosarelor” de reprezentare aflate pe rolul instantelor judecatoresti in anul 2014… In tot acest an, institutia a fost reprezentata in 230 de dosare aflate pe rolul diferitelor instante judecatoresti, atât in cauze proprii cât si de reprezentare. Si de parca nu ar fi fost de ajuns, au mai venit, peste aceste dosare si cele din anii precedenti, ca urmare a exercitarii cailor de atac formulate de partile litigioase.

Dintre toate aceste dosare, au fost solutionate un numar de 195, celelalte aflându-se in curs de solutionare.

Tot pentru indeplinirea cadrului procesual au fost puse in aplicare un nr. de 4 sentinte civile definitive si irevocabile, cu sprijinul executorilor judecatoresti.

Intrucât activitatea de consilier juridic presupune o comunicare in toate domeniile de activitate, consilierul juridic a procedat atât la emiterea de adrese cât si la formularea de raspunsuri la sesizaririle persoanelor fizice, juridice, institutii de stat, numarul acestora fiind de 334, facându-se referire la diverse situatii.

Au fost depuse diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului cât si a adultilor astfel:

instituire tutela –7 cauze; curatela – o cauza; 23 cauze privind plasamentul familial; 30 cauze privind plasamentul la asistent maternal; 3 cauze privind plasamentul in regim de urgenta; 66 cauze privind plasamentul in sistem rezidential; 16 cauze privind reintegrarea familiala; o cauza privind punerea sub interdictie.

Au fost depuse diligente, si in alte cauze astfel:

19 cauze privind litigii de munca; 13 cauze privind drept comercial; 3 cauze privind contestatii la executare; 2 cauze privind contencios administrativ; o cauza privind ordonanta de plata ; 2 cauze penale privind minorii; 2 cauze privind plângeri impotriva proceselor verbale de contraventie; 3 cauze privind alte cereri pe Legea. nr. 94/92; 3 cauze privind consiliere psihologica minor; o cauza privind stabilire domiciliu minor; o cauza privind deschidere procedura adoptie interna; 10 cauze privind plângeri impotriva hotarârilor IGI ( Directia de Azil – Centrul Regional Giurgiu ); 20 cauze privind indreptari erori materiale si completari.

Activitatea de vizare si semnare a actelor cu caracter juridic:

Vizarea pentru legalitate note justificative, contracte de achizitii bunuri si servicii pentru anul bugetar 2014 – 310 documente; vizarea pentru legalitate dispozitii emise de catre D.G.A.S.P.C. Giurgiu – 3027 dispozitii.

De altfel, in toate domeniile, DGASPC Giurgiu si-a realizat in anul 2014, toate obiectivele, in ciuda dificultatilor intampinate.

Despre autor

-