Publicat : lun, feb. 13th, 2017

DGASPC – Cererile pentru scutirea de la plata rovinietelor auto este in crestere

rovigneteDe la data la care au fost modificate condiţiile de acordare a scutirii de la plata rovinietei auto (iulie 2015) a crescut constant numărul cererilor depuse la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu privind acordarea acestei scutiri.
Astfel, în anul 2015, au fost acordate scutiri de la plata rovinietei auto pentru 65 persoane iar in anul 2016 pentru 91 persoane. De la începutul anului 2017 şi până în prezent, au fost depuse 24 cereri în acest sens.
Prin modificarea legii, mai multe categorii de persoane pot beneficia de scutirea de la plata rovinietei auto; astfel, în conformitate cu Legea nr. 193/2015, care a modificat art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acordarea acestei gratuităţi se poate face în situaţia în care proprietarul sau coproprietarul autoturismului este persoana cu handicap precum şi în cazul în care proprietarul autoturismului este asistentul personal sau însoţitorul persoanei cu handicap grav.
Înainte de intrarea în vigoare a Legii 193/2015, de această scutire beneficiau doar proprietarii de autoturisme care aveau în îngrijire persoane cu handicap precum şi persoanele cu handicap care aveau permis de conducere şi erau posesoare de autoturism adaptat dizabilităţii; astfel, în anul 2014, la nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu au fost acordate gratuităţi la rovinietele auto pentru doar 47 persoane.
Pentru obţinerea acestei gratuităţi sunt necesare mai multe documente:
cerere tip, copia CI/ BI al proprietarului autoturismului şi al persoanei cu handicap, copia certificatului de încadrare în grad de handicap, copia cărţii de identitate sau a talonului autoturimului. După caz, sunt necesare copia contractului de muncă emis de primăria angajatoare (copie parafată conform cu originalul) din care să reiasă calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav al proprietarului autoturismului şi declaraţia pe proprie raspundere a persoanei cu handicap, prin care aceasta îşi desemnează persoana care o va însoţi în deplasări cu autoturismul, pe toată durata valabilităţii rovinietei.
Documentaţia necesară acordării scutirii de le plata rovinietei poate fi depusă de solicitanţi personal sau prin intermediul primăriei din localitatea de domiciliu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Giurgiu, cel târziu până la data de 14 a fiecarei luni, pentru rovinietele ce se emit începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

Despre autor

-