Publicat : lun, iul. 11th, 2016

Oamenii cu venituri foarte mici pot da în judecată fără cheltuieli mari sau GRATUIT, conform Legii Ajutorului Public Judiciar

ajutor public judiciarFoarte mulți români nu apelează la justiție în mare parte din trei motive: lipsa banilor, durata mare a procesului și incertitudinea verdictului. Dintre acestea, cel mai dezamăgitor este lipsa banilor.
Dacă cetățeanul are însă răbdare și e dispus să completeze niște hârtii, poate beneficia de ajutorul statului pentru a începe și susține un proces și pentru a pune în executare o sentință.
Pentru ce se acordă ajutorul public judiciar?
– plata avocatului;
– plata expertului, traducătorului sau interpretului;
– plata onorariului executorului judecătoresc;
– scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.
În ce fel de procese se acordă?
În procese civile, comerciale, administrative, de muncă și asigurări sociale, precum și în alte cauze, cu excepția celor penale.
Când poate fi cerut?
Oricând pe parcursul procesului, deci și în situația în care cetîțeanul începe procesul iar între timp veniturile sale scad.
Cine poate solicita acest ajutor?
Orice persoană fizică, în situația în care nu poate face față cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obținerea unor consultații juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiție, fără a pune în pericol întreținerea sa ori a familiei sale.
Care sunt condițiile?
– pentru ajutor ce acoperă 100% cheltuielile – persoană cu venit mediu net lunar pe membru de familie în ultimele două luni anterioare formulării cererii sub 300 lei/lună.
– pentru ajutor ce acoperă 50% cheltuielile – venitul mediu net lunar pe membru de familie în ultimele două luni anterioare formulării cererii sub 600 lei.
– ajutorul în procente variabile în funcție de situație – proporțional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului i-ar limita efectiv accesul la justiție;
Cine este considerat membru al familiei?
– Soțul/soţia, copiii, nepoții, strănepoții în vârstă de până la 18 ani (până la 26 de ani dacă sunt la facultate) aflaţi în întreţinerea solicitantului;
– Persoana care are domiciliul ori reşedinţa comună şi gospodăreşte împreună cu solicitantul, copiii, nepoții, strănepoții acesteia în vârstă de până la 18 ani (până la 26 de ani dacă sunt la facultate) aflaţi în întreţinerea solicitantului.
Cum se calculează venitul/membru de familie?
Se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizații, onorarii, rente, chirii, profit din activități comerciale sau dintr-o activitate independentă și altele asemenea, precum și sumele datorate în mod periodic, cum ar fi chiriile și obligațiile de întreținere.
Unde se adresează cererea?
Instanței competente pentru soluționarea procesului; în cazul cererii de ajutor pentru punerea în executare a unei hotărâri, cererea se adresează instanței de executare.
Dacă ajutorul este cerut într-un proces în desfășurare se soluţionează de completul care judecă și procesul efectiv.
Ce trebuie să conțină cererea?
– mențiuni despre obiectul procesului;
– datele solicitantului;
– înscrisuri care dovedesc veniturile și cheluielile familiei și gospodăriei.
– declarație pe propria răspundere în care solicitantul precizează dacă în ultimele 12 luni a mai beneficiat de ajutor, în ce formă, pentru ce proces, și în ce măsură.
Pentru detalii suplimentare trimiteti un e-mail la office@justitiepentrutoti.ro
Avocat Gabriel Dumitru

Despre autor

-