Publicat : mie, nov. 18th, 2015

Precizari de la DGASPC Giurgiu: Cum se obtine scutirea de plata la rovignetele auto pentru persoanele cu handicap

rovigneteDe la data la care au  fost  modificate conditiile de acordare a scutirii de la plata  rovinietei auto(13 iulie 2015), nu a crescut semnificativ numarul cererilor depuse la D.G.A.S.P.C. Giurgiu privind acordarea acestei scutiri, desi, prin modificarea legii, mai multe categorii de persoane pot beneficia de aceasta  scutire; astfel, in conformitate cu Legea nr. 193/2015, care modifica art. 28 din  Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acordarea acestei gratuitati se poate face in situatia in care proprietarul sau  coproprietarul autoturismului este persoana cu handicap, in cazul in care  proprietarul autoturismului asigura transportul persoanei cu handicap (ca insotitor al acesteia pe durata deplasarii) precum si in cazul in care proprietarul  autoturismului este asistentul personal al persoanei cu handicap grav.

Inainte de intrarea in vigoare a Legii 193/2015, de aceasta scutire beneficiau doar proprietarii de autoturisme care aveau in ingrijire  persoane cu handicap grav  precum si persoanele cu handicap care aveau  permis de conducere si erau  posesoare de autoturism adaptat dizabilitatii; au existat situatii  in care acordarea gratuitatii a fost  respinsa  pentru ca solicitantii (persoanele incadrate in grad de handicap si  care aveau  autoturism in proprietate) nu  aveau autoturismul adaptat dizabilitatii.

In anul 2014  la nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu au fost acordate gratuitati la rovinietele auto pentru 47 persoane iar de la inceputul acestui an si pana in prezent, au fost depuse  48  cereri in acest sens.

Pentru obtinerea acestei gratuitati sunt necesare mai multe documente:
cerere tip, copia CI/ BI al proprietarului autoturismului si al persoanei cu handicap, copia certificatului de incadrare in grad de handicap, copia cartii de identitate sau a talonului autoturimului. Dupa caz, sunt necesare copia parafata conform cu originalul a contractului de munca emisa de primaria angajatoare  din care sa reiasa calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav al proprietarului autoturismului si declaratia pe proprie raspundere a persoanei cu handicap, prin care aceasta isi desemneaza persoana care o va insoti in deplasari cu autoturismul, pe toata durata  valabilitatii rovinietei.

Documentatia necesara acordarii scutirii  de le plata rovinietei poate fi depusa de solicitanti fie prin intermediul primariei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Giurgiu, cel tarziu pana la data de 14 a lunii, pentru rovinietele ce se emit din luna urmatoare.

Despre autor

-