Precizari de la DGASPC Giurgiu

dgaspcDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu apreciaza initiativele de organizare a unor actiuni caritabile cu ocazia sarbatorilor de iarna si adreseaza multumiri tuturor persoanelor, institutiilor si organizatiilor care vor sa aduca o bucurie copiilor si celorlalti beneficiari ai serviciilor de asistenta sociala în centrele rezidentiale din cadrul institutiei.
In ceea ce priveste accesul persoanelor fizice sau juridice, reprezentantilor institutiilor si organizatiilor în structurile rezidentiale (case de tip familial/centre) din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, facem urmatoarele precizari:
Hotarârea Guvernului României nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligatiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului în vederea garantarii respectarii dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat în plasament sau încredintare prevede, la art. 3, ca „accesul solicitantului în incinta serviciului ce urmeaza sa fie vizitat se realizeaza cu acordul expres al directorului serviciului public specializat pentru protectia drepturilor copilului si însotit de reprezentantul desemnat al serviciului public specializat pentru protectia drepturilor copilului.”
De asemenea, acest aspect este specificat si în Hotarârea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 7/13.01.2009, prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la obligatiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului în vederea garantarii respectarii dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat în plasament sau încredintare.
Apreciem initiativele laudabile ale unor persoane, institutii si organizatii de a contribui la realizarea unei atmosfere de sarbatoare în casele de tip familial si centrele din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu si speram ca persoanele care doresc sa se implice social vor întelege necesitatea respectarii prevederilor legale în materie.

Un comentariu

Comentariile sunt inchise