Publicat : mar, iun. 13th, 2017

Programul „Prima Chirie” – in ce conditii se acorda prima de relocare

prima relocareÎn luna ianuarie 2017, a intrat în vigoare o noua masură activă privind stimularea ocupării forței de muncă oferită persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Astfel, prin modificările aduse Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și al ocupării forței de OUG nr.6/2017, precum și a Normelor metodologice nr.374/2017 de aplicare a legii este introdusă Prima de relocare.
Potrivit prevederilor legale, persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă într-o altă localitate situata la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respective sau în localitățile învecinate acesteia, pot primi o primă de relocare.
Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri lunare realizate de către acestea, în situația în care sunt persoane singure, sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună și este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire ( chirie și utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 lei și se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situația în care în această perioadă sunt respectate condițiile prevăzute mai sus.
Beneficiează de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, pentru o perioada de cel puțin 12 luni.
Persoanele care îndeplinesc condițiile legale sunt așteptate să depună sau să transmită prin modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale (personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde sunt în evidență, actele necesare acordării acestui drept în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.
Prin derogare de la acest termen, “Prima Chirie” (prima de relocare) se acordă și persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și care s-au angajat în perioada dintre 25.01.2017, data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2017, și 06.06.2017.
Persoanele care beneficiează de prima de relocare au dreptul la menținerea acesteia și în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu ala angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.
Angajații au obligația de a restitui integral suma primită ca primă de relocare în situația în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reședință, într-o perioadă de 12 luni de la angajare.
Prima de relocare prevăzută se acordă la cerere și nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art. 73^2, la art. 74, respectiv la art.75 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu sos. Bucuresti, bl. 202/5D, mezanin – camera 13.

Despre autor

-