Publicat : mar, mart. 28th, 2017

Reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania – intalnire de lucru la Bruxelles

bruxellesIn urma discutiilor purtate intre comisarul European Corina Cretu si primarii municipiilor din Romania, vis a vis de greutatile intampinate in implementarea proiectelor cu fonduri UE, o delegatie formata din presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) – Robert Negoita, vicepresedintele AMR – Ilie Bolojan si consultanti de specialitate au fost saptamana trecuta la Bruxelles, unde au participat la o intalnire cu cu reprezentanti ai Comisiei Europene, al carei subiect a fost stabilirea clara a cerintelor si obligatiilor pentru a se pune in aplicare  cerintele si condițiile de finanțare a proiectelor din cadrul Axei prioritare 4 – POR.
În acest sens au fost aduse în discuție următoarele:
1. Alinierea contractelor de delegare serviciu de transport public local/zonal de călători cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 și ale Legii nr. 51/2006 până la finalizarea contractelor de finanțare.
Reprezentanții AMR au adus în discuție problemele cu care se confruntă municipiile cu îndeplinirea acestei condiții , însă Comisia a precizat că lipsa de aliniere a contractelor a afectat și perioada anterioara de programare, iar acest termen reprezintă deja o flexibilitate acceptată, dar că vor analiza cazurile particulare ale municipiilor reședință de județ care au încheiate acorduri de delegare cu operatori privați și pentru care modificarea contractelor reprezintă o procedură complicată și vor încerca identificarea unei soluții favorabile.
2. Declararea ca eligibile în cadrul Axei 4, POR a cheltuielilor cu:
• reabilitarea stradală și asfaltarea drumurilor (necesare pentru extinderea reţelelor de transport în comun în zonele în care acestea nu sunt, în prezent, accesibile cetățenilor);
• achiziționarea de autobuze de tip Euro 6 pentru a putea contribui la înnoireaflotei;
• finanțarea proiectelor de investiții de tip „park off street”, nu doar a parcărilor de tip „park and ride”, cu interzicerea parcărilor pe carosabil, respectiv taxarea lor suplimetară.
Reprezentanții Comisiei au susținut că sunt deschiși către colaborare și la identificarea de soluții adaptate la nevoile locale, însă trebuie să respecte prevederile regulamentelor europene, să se asigure de îndeplinirea obiectivului general de reducere a emisiilor de Co2 și să evite incurajarea traficului rutier cu mașinile personale din România. Au argumentat că aceste finanțări nu corespund obiectivelor vizate în cadrul acestui tip de finanțare. În acest sens, achiziționarea autobuzelor de tip Euro 6 și parcările de alt tip decât cele de tip „park and ride” nu sunt considerate soluții pentru o economie cu emisii reduse de CO2.
3. Finanțarea proiectelor de reabilitare a infrastructurii rutiere, precum şi construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi pasajelor supra şi subterane utilizate prioritar de transportul public de călători în procent mai mare de 30% din valoarea eligibilă totală a proiectului sau în procent de maxim 30% din alocare financiară per municipiu reședință de județ.
Reprezentanții AMR au evidențiat, prin exemple concrete, problemele cu care se confruntă și pentru care municipiile au nevoie de finanțare în cadrul Axei prioritare 4 – POR: reabilitarea stradală și asfaltarea drumurilor, inclusiv a zonelor devaforizate, construirea de pasaje și poduri și motivele pentru care este necesară majorarea procentului de eligibilitate pentru aceste tipuri de finanțări.
Comisia va analiza propunerea AMR, însă au nevoie de asigurări că la finalul programului, această axă nu va finanța doar proiecte de reabilitare stradală și asfaltarea drumurilor/construirea de pasaje și poduri.
Comisia a precizat că nu pot fi acceptate toate propunerile AMR, așa cum au fost prezentate, însă că va analiza fiecare propunere, în detaliu, iar săptămâna viitoare va organiza o nouă întâlnire cu reprezentanții MDRAPFE în vederea identificării de soluții, în limitele prevederilor regulamentelor și programelor europene, astfel încât finanțarea proiectelor în cadrul acesti axei să contribuie la îndeplinirea obiectivului – economie cu emisii reduse de CO2.
La discuţii au participat: Reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, reprezentanți ai Comisiei Europene si reprezentanți MDRAPFE.

Despre autor

-