Publicat : Dum, mai 22nd, 2016

lV. GIURGIU ORAȘ SĂNĂTOS – Îmbunătăţirea accesului la asistență medicală şi la servicii medicale

oras sanatosA.DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ

1Proiect DEZVOLTAREA UNUI SISTEM COERENT ŞI FUNCţIONAL DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA, A ABUZULUI ASUPRA COPILULUI, PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI EXPLOATĂRII ECONOMICE – valoare estimată 500.000 euro

 • Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 8 – Infrastructură sanitară şi socială, fonduri naţionale şi locale
 • Proiectul porneşte de la necesitatea creşterii infrastructurii de servicii sociale ce deservesc comunitatea şi a gradului de accesibilitatea a populaţiei la aceste tipuri de servicii, în special în zonele marginalizate.
 • Prin realizarea proiectului se vor putea accesa servicii sociale ce vor avea ca rezultat a reducerea numărului de copii abandonaţi de familie, reducerea numărului de copii abuzaţi sau expoatați prin muncă, reducerea cazurilor de abandon şcolar.

2. Proiect ÎNFIINTAREA UNOR CENTRE DE ASISTENTĂ MEDICALĂ DE ZI – valoare 400.000 euro

 • Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 8 – Infrastructura sanitară şi socială, fonduri naţionale şi locale
 • Proiectul porneşte de la necesitatea facilitării accesului persoanelor defavorizate la servicii medicale, îmbunătăţirea relaţiilor interumane şi creşterea stimei de sine a persoanelor ce provin din medii izolate şi defavorizate.
 • Prin realizarea proiectului se vor vor înfiinţa patru centre de asistenţă medicală de zi/noapte, unde persoanele defavorizate vor putea beneficia de servicii medicale comunitare de îngrijire de prim nivel (măsurarea tensiunii arteriale, măsurarea glicemiei,

tratament injectabil la recomandarea medicului, consiliere medicală, etc.) și ambulanță cre să deservească acest Centru.

B.DEZVOLTAREA CAPACITĂTII INSTITUTIONALE A SISTEMULUI SANITAR ŞI DE ASISTENTĂ SOCIALĂ.

1.Proiect EXTINDEREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENTĂ A PERSOANELOR DEFAVORIZATE DIN CADRUL DIRECTIEI DE ASISTENTĂ SOCIALĂ GIURGIU – valoare estimată 1 milion euro

 • Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 8 – Infrastructură sanitară şi socială, fonduri naţionale şi locale
 • Prin realizarea proiectului se va extinde, dezvolta şi echipa Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Persoanelor Defavorizate situat în str. Gloriei, nr.21, crescând capacitatea de la 25 de locuri la 50 de locuri.

2. Proiect ÎNFIINTAREA UNUI CAMIN-SPITAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE – valoare 2 milioane euro

 • Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa 8 -Infrastructură sanitară şi socială, fonduri naţionale şi locale
 • Proiectul porneşte de la necesitatea îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor vârstnice cu nevoi socio – medicale, prin prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.
 • Prin implementarea proiectului se va înfiinţa un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice cu probleme socio-medicale în mun. Giurgiu, care nu pot fi îngrijite la domiciliu. Va fi transformată clădirea fostului Teatru de Vară, executându-se lucrări :

consolidare fundaţie, structura de rezistenţă, acoperiş, recompartimentare, se va realiza alimentare cu apa, sistem de canalizare, sistem de încălzire/răcire, dotări specifice, instruire personal.

C.PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE ŞI COMBATEREA SĂRĂCIEI

1.Proiect DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ (DLI 360 ) ÎN COMUNITĂTILE

MARGINALIZATE ROME DIN MUNICIPIUL GIURGIU – valoare 1.000 000 euro

 • Finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei
 • Prin implementarea proiectului se va înfiinţa un Centru de zi pentru copiii din medii defavorizate prin continuarea lucrărilor începute la clădirea existentă în vecinătatea Liceului Ion Bălănescu (Liceul de Marină), respectiv se va finaliza acoperişul clădirii, se vor realiza instalaţii de apă, canalizare, electrice, sistem de încălzire. Ulterior acestora, se vor face dotări cu echipamente specifice, astfel încât un număr de 50 de copii de diferite

vârste să poată servi masa de prânz şi cina, să aibă consiliere psiho-pedagogica, plus sprijin pentru activităţile şcolare. Copiii vor fi preluați cu un mijloc de transport al Centrului din mediul familial și vor petrece ziua la Centru, iar seara vor fi transportați la familii.

2.Proiect DEZVOLTAREA LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂTII (DLRC) – valoare 70.000 euro

 • Finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 5 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) .
 • Prin acest proiect se va înfiinţa un Grup de Acţiune Locală (parteneriat public-privat bazat pe acordul între sectorul public, privat și societatea civilă) care va elabora o Strategie de Dezvoltare Locală a zonei defavorizate, prin care se vor propune proiecte de investiţii ce vor fi finanţate apoi prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa 9 – CLLD şi proiecte sociale finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. În zona defavorizată selectată (după criteriile din ghid) se afla structura numită Casa Tineretului, iar din întâlnirile de până acum cu cei din zona respectivă, a reieşit concluzia că se va propune reluarea lucrărilor la Casa Tineretului şi înfiinţarea unui Centru pentru Tineret printr-un proiect finanţat separat prin POR.

 

 1. Proiect CENTRU PENTRU COPII ȘI TINERET PLASAT SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂTII – valoare 4,2 milioane euro (refacerea Casei Tineretului)
 • Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 9 – C.L.L.D.
 • Prin strategia de dezvoltare locală a zonei defavorizate (zona – str. Rozelor, Pietrelor, Mereni, străzile din zona Abatorului vechi și a celor din zona Spitalului de Urgență Giurgiu) se poate finanța acest Centru de copii și tineret ca spațiu de petrecerea timpului liber, dar și de realizare a unor activități educative.
 • Articol comandat de PSD Giurgiu

  Editat de SC DUNAV MEDIA SRL

  CF. AEP – 21160002

  Mandatar Financiar – Cojocaru Dorin

Despre autor

-