CALL CENTER ANAF, la dispoziția contribuabililor

Agenția Națională de Administrare Fiscală oferă îndrumare și asistență contribuabililor în domeniul fiscal și cel al tehnologiei informației prin intermediul Call-Center-ului, la numărul de telefon: 031.403.91.60.
Îndrumarea și asistența contribuabililor/plătitorilor constau în furnizarea de informații cu caracter general în legătură cu modul în care aceștia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligații de declarare sau de plată.
De asemenea, agenții Call-center oferă asistență contribuabililor și prin intermediul serviciului de chat în vederea accesării serviciilor disponibile pe portalul ANAF.
Prin intermediul Call-center-ului nu sunt oferite informații în domeniul contabil.
În situația în care în timpul convorbirii telefonice, agenții Call-center constată că problematica expusă prezintă un grad ridicat de complexitate contribuabilii vor fi îndrumați către alte canale prin care pot obține informațiile de care au nevoie.
Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează o serie de proiecte de digitalizare în vederea asigurării conformării voluntare a contribuabililor și își adaptează și îmbunătățește permanent serviciile pentru a facilita interacțiunea contribuabililor cu autoritatea fiscală.