In ce conditii pot fi monitorizate conversatiile salariatilor de catre angajator

Potrivit unui act normative ce urmeaza sa fie legiferat marti, 31 iulie, angajatorii vor avea voie să monitorizeze conversaţiile salariaţilor doar în anumite condiţii. Angajatorii au acest drept și pot apela la el atunci când acest lucru este important pentru compania respectivă.
Dacă nu vor respecta aceste condiții, angajatorii vor risca amenzi de până la 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior.
„În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:
a) interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate și prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanelor vizate;
b) angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă și în mod explicit a angajaților;
c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanții angajaților înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;
d) alte forme și modalități mai puțin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu și-au dovedit anterior eficiența și
e) durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.”

Un comentariu

  1. Este din noua Lege nr 190/2018 privind aplicarea RGDP iar amenzile sunt in lei, intre 10 si 100 mii LEI.

Comentariile sunt inchise