„Lumină pentru educație” – proiect în sprijinul educației școlare a copiilor

La solicitarea Autorității Naționale pentru Protecția Dreptului Copilului și Adopție, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a transmis adrese către toate primăriile din județ, pentru identificarea famililor cu copii în întreținere care locuiesc în case care nu au curent electric, în scopul includerii lor în proiectul cu titlul “Lumină pentru educație”; scopul acestui proiect, implementat de Asociația “Micul Geniu”, este acela de sprijini unele familii să își susțină copiii de vârstă școlară, astfel încât aceștia să își poată efectua temele și după căderea întunericului și să participe la cursurile on line, acolo unde este cazul. Proiectul își propune să egalizeze șansele copiilor care provin din medii defavorizate și care locuiesc în case care nu au curent electric.
Practic, după identificarea familiei de catre serviciul public de asistență socială de la domiciliul familiei, aceasta poate beneficia de curent electric prin intermediul unor soluții formate din panouri fotovoltaice pentru iluminat și încărcare dispozitive electronice. După identificarea familiilor, reprezentanții serviciul public de asistență socială de la domiciliul familiei trebuie să contacteze reprezentantul Asociației “Micul Geniu” pentru a-i furniza informații cu privire la familia astfel identificată și de a verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. În acest an, proiectul vizează familii din 20 de județe ale țării printre care și județul Giurgiu.
Solicitarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție privind diseminarea informațiilor legate de proiectul ”Lumină pentru educație”, în vederea identificării familiilor care au copii în îngrijire și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru a fi beneficiare ale proiectului a fost făcută ținând cont de atribuțiile ce revin D.G.A.S.P.C. în ceea ce privește coordonarea și îndrumarea metodologică a activității serviciilor publice de asistență socială și facilitarea colaborării dintre serviciile publice de asistență socială și organizațiile neguvernamentale .

D.G.A.S.P.C. Giurgiu