Publicat : mar, dec. 22nd, 2015

Anunt important pentru contribuabili

Ditl-GiurgiuDirectia de Impozite si Taxe Locale aduce la cunostinta persoanelor fizice și juridice din municipiul Giurgiu ca potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 471 din 17.12.2015, s-a aprobat anularea in cota de 73,30% a majorarilor de intarziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local, restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, pentru contribuabilii care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:
• achita integral obligațiile fiscale de plata principale, restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, pana la data de 31 martie 2016
• achita cota de 26,7% din majorarile de intarziere aferente calculate la momentul plații, pana la data de 30 iunie 2016;
Contribuabilii care doresc sa beneficieze de prevederile acestei hotarari sunt invitați la sediul Directiei de Impozite si Taxe Locale, situat in Giurgiu, sos Alexandriei, nr. 7, Bl. G2, in vederea depunerii unei notificari (formular pus la dispoziție de institutie) și a stabilirii modului de lucru in acest sens, conform procedurii de anulare.

Despre autor

-