Publicat : mar, sept. 13th, 2016

Primaria invita giurgiuvenii la consultare publica

sediu-primariePrimăria Municipiului Giurgiu invită publicul interesat la ședința deschisă de consultare publică ce va avea loc miercuri, 14 septembrie 2016, ora 11:00, la Casa de Cultură ION VINEA Giurgiu (Sala de spectacol). Vor fi dezbătute două documente strategice de importanţă majoră pentru dezvoltarea viitoare a municipiului Giurgiu: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Giurgiu (SIDU) conţine obiectivele strategice şi sectoriale de dezvoltare ale municipiului până în anul 2023 – viziune, obiective, programe şi proiecte.

Pentru perioada 2014-2020 se propun următoarele direcţii de dezvoltare locală:
– Creșterea accesibilităţii localităţii, dezvoltarea infrastructurii și sprijinirea dezvoltării urbane integrate și durabile;
– Creșterea competitivităţii locale prin promovarea inovării si specializării inteligente și1dezvoltarea unei economii dinamice bazata pe creșterea productivităţii si antreprenoriat;
– Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, protecţia mediului și creșterea eficienţei energetice;
– Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate si servicii sociale.

SIDU propune un Plan de acţiune ce include toate proiectelede dezvoltare ce răspund nevoilor identificate la nivelul cetăţenilor, al sectorului privat şi la nivel inter-institutional şi care se vor realiza pe teritoriul municipiului în perioada următoare, indiferent de sursa de finanţare şi de beneficiarii proiectului.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă propune investiții în valoare de peste 70 milioane euro pentru perioada 2016-2030, pentru care ar putea atrage finanțări nerambursabile de aproape 23,5 milioane de euro prin Programul Operațional Regional 2014-2020  Axa 4 “Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”. Investițiile propuse prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vor viza transportul public urban: reabilitarea infrastructurii rutiere, susținerea transportului public în comun prin investiții în autobuze noi ecologice, informatizarea sistemului de transportși modernizarea stațiilor de transport în comun, amenajarea de noi zone pietonale și piste pentru bicicliști, amenajarea și modernizarea trotuarelor și aleilor pietonale, precum și măsuri pentru creșterea siguranței în trafic și a pietonilor și măsuri pentru creșterea accesibilității traficului de marfăîn zonele industriale, prin crearea unor variante pentru traficul greu.

Documentele elaborate pot fi consultate de toti cetățenii interesați pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiuwww.primariagiurgiu.rola secţiunea INFORMAŢII DE INTERES LOCAL/PROIECTE EUROPENE/STRATEGII ŞI PLANURI DE DEZVOLTARE, precum și pe pagina de facebook a Primăriei facebook.com/Primaria Municipiului Giurgiu/, iar comentariile pot fi transmise la adresa primarie@primariagiurgiu.ro sau sesizari@primariagiurgiu.ro

Despre autor

-