Publicat : vin, mai 27th, 2016

Nicolae Barbu – Pentru Dezvoltare Durabila – GIURGIU ORAȘ MODERN (Vezi lista strazilor care vor fi asfaltate)

14Obiectivul general pentru ca Giurgiu sa fie un ORAS MODERN este creşterea mobilităţii populaţiei prin investiţii sustenabile în infrastructura de transport. In acest sens, in cei patru ani de mandat, primarul Nicolae Barbu a promovat o serie intreaga de proiecte – unele din ele depuse deja pentru obtinerea finantarii). Toate aceste proiecte vizeaza dezvoltarea infrastructurii – asfaltarea si modernizarea tuturor strazilor, reducerea poluarii, dirijarea traficului greu in afara localiitatii, etc. Proiectele sunt cuprinde intr-un plan de dezvoltare durabila a municipiului, pe care Nicolae Barbu il prezinta locuitorilor municipiului…12

A.MOBILITATE URBANĂ
1. Proiectul “O REGIUNE CONECTATĂ RUSE – GIURGIU, CORIDOR 9, TEN-T” – valoare de 4.7 milioane de euro ( proiect depus deja în septembrie 2015 pentru obţinerea finanţării)
● Proiect finanţat prin Programul Transfrontalier INTERREG V-A România –Bulgaria 2014-2020, Axa 1 – O regiune conectată
●Proiectul porneşte de la necesitatea creşterii accesibilităţii locuitorilor celor două municipii Giurgiu şi Ruse la infrastructură rutieră prin creşterea legăturilor conexe.
●Prin realizarea proiectului vor exista următoarele tronsoane modernizate prin asfaltare: Șos. Bucureşti (de la intrarea în Giurgiu până la B-dul Mihai Viteazul), Şoseaua Prieteniei şi Bulevardul 1 Decembrie 1918 (inclusiv piste de biciclete amenajate, lungime 5.2 km).

2.Proiectul “ DEZVOLTAREA ŞI EFICIENTIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC NEPOLUANT ÎN MUNICIPIUL GIURGIU”
●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiţii 4.1
Proiectul este structurat pe două direcţii:
2.1– “Dezvoltarea sistemului de transport public” – valoare de 2.2 milioane Euro
●Proiectul porneşte de la următoarele necesităţi:
A.Creşterea mobilităţii persoanelor din municipiul Giurgiu prin folosirea mijloacelor de transport ecologice, nepoluante
B.Reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, în conformitate cu angajamentele asumate de România prin acordul de parteneriat cu UE şi a obligaţiilor asumate prin Planul deAcţiune pentru Energie Durabilă pentru municipiul Giurgiu aprobat la Bruxelles prin Convenţia Primarilor, organism din care face parte şi municipiul
Giurgiu.
●Prin realizarea proiectului vor fi achiziţionate 6 mijloace nepoluante de transport public – autobuze electrice
2.2 “Fluența sistemului de transport nepoluant prin creşterea capacităţii de circulaţie” – 16 milioane euro
●Proiectul porneşte de la necesitatea reducerii emisiilor de dioxid de carbon, a creşterii vitezei de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, a eliminării obstacolelor din trafic și a reducerii zgomotului.
●Prin realizarea proiectului vor fi asfaltarte străzile pe unde circulă mijloacele de transport în comun, în urma căruia un număr mare de străzi cu o lungime totală de 21 Km vor fi modernizate.
●Străzile propuse pentru modernizare sunt: Bd. CFR, Str. 23 August, Bd. l.C Brătianu, Str. Uzinei, Bd.1907, Str.Tabiei, Str.Nicolae Bălănescu, Str. Episcopiei, Str. Libertăţii, Str.
Gheorghe Doja, Str. Tudor Vianu, Str. Cărămidarii Vechi, Str. Negru Vodă, Bd. Daciei, Bd. Miron Nicolescu, Str. Păcii, Str. Gării, Str. Petre Ghelmez, Str. Gloriei, Str. C.
Dobrogeanu Gherea, Str.Ecaterina Vargă, Sos. Sloboziei, Sos. Bălănoaiei, Str. Pictor Andreescu, Str. Pictor Grigorescu
TOTAL: 21 km5

3.Proiect “CREŞTEREA CAPACITĂTII DE CIRCULATIE A STRĂZILOR, PENTRU
REDUCEREA DE CO2” – valoare estimată de aproximativ 6 milioane Euro.
●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiţii 4.1
●Proiectul porneşte de la necesitatea creşterii capacităţii de circulaţie pe străzile din municipiul Giurgiu şi reducerea poluării. Reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi a emisiilor de praf şi suspensii în aer reprezintă o prioritate Comisiei Europene şi a Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă .
●Prin realizarea proiectului vor fi modernizate 122 străzi din vestul oraşului, cuprinse între Șos Sloboziei -Alexandriei – Ghizdarului – Bălănoaiei – Cărămidari – Negru-Vodă – Ramadan – cu o lungime de 34 km.11

4.Proiectul “PIETONII AU PRIORITATE” – Valoare 2.7 milioane euro
●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4.1 – Dezvoltare Urbană
●Proiectul Porneşte de la necesitatea ca pietonii să aibă prioritate în relaţia cu autovehiculele, astfel încât strada să devină un spaţiu urban deschis. Se înscrie în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă şi constă în realizarea de trotuare continue şi în zona intersecţiilor cu străzi secundare, astfel că la trecerea de la o stradă secundară la una principală, conducătorul auto va da prioritate pietonilor, întâlnind o trecere supraînălţată. Treceri de pietoni clasice (semaforizate) vor exista doar la nivel de strada principală.
●Prin realizarea proiectului va creşte gradul de siguranţă a cetăţeanului, în contextul creşterii mobilităţii acestuia. Astfel se va crea o reţea de siguranţă care va uni toate grădiniţele, şcolile şi liceele din municipiu.

5.Proiectul – “O REGIUNE CONECTATĂ RUSE – GIURGIU- CORIDOR VII DUNĂRE” – valoare de 2.8 milioane euro ( proiect depus deja în septembrie 2015 pentru obţinerea finanţării)
●Proiect finanţat prin Programul Transfrontalier INTERREG V-A România –Bulgaria 2014-2020, Axa 1 – O regiune conectată
●Proiectul Porneşte de la necesitatea creşterii accesibilităţii locuitorilor celor două municipii, Giurgiu şi Ruse, la infrastructura navală prin creşterea legăturilor conexe şi punerea în valoare a patrimoniului turistic pe Dunăre.
●Prin realizarea proiectului vor fi amenajate spaţii de acostare pentru ambarcaţiuni uşoare pe canalul Sf. Gheorghe zona de promenadă amenajată şi vor fi furnizate servicii posesorilor de ambarcaţiuni – Zona unde se va realiza – pe Canalul Sf. Gheorghe vis-a-vis de ADPP.

6.Proiect “ÎMBUNĂTĂTIREA ACCESIBILITĂTII CĂTRE PIETELE OCCIDENTALE ŞI ORIENTALE ŞI REDUCEREA IMPACTULUI TRAFICULUI GREU ÎN APROPIEREA ZONELOR LOCUITE” – valoare estimată 7 milioane de euro
●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiţii 4.1 sau pe Programul CEF (Connecting Europe Facility).
●Proiectul porneşte de la necesitatea reducerii impactului traficului asupra zonelor locuite şi de a realizării oportunităţilor de afaceri în municipiul Giurgiu (zona industrială Sud, zona CET ZIROM), prin existenţa unei centuri ocolitoare a municipiului Giurgiu.
●Prin realizarea proiectului se va continua inelul de centură de la intersecţia Șos. Bălănoaia – Șos Ghizdarului – Șos Alexandriei – Șos Sloboziei – Şoseaua P1-P2- până la Zona Liberă, pe distanţă de aproximativ 6 Km.

7.Proiect “ÎMBUNĂTĂTIREA SERVICIILOR ADECVATE DE TRANSPORT NEMOTORIZAT ÎN MUNICIPIUL GIURGIU” – valoare 1 milion euro
●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiţii 4.1
●Proiectul porneşte de la necesitatea îmbunatăţirii mobilităţii persoanelor prin folosirea bicicletelor ca mijloc de deplasare şi reducerea emisiilor de carbon prin reducerea traficului auto.
●Prin realizarea proiectului vor exista piste de biciclişti pe toate străzile principale care intră în oraş şi asigură interconectivitate cu localităţile învecinate.
– Șos Bucureşti, 5,2 km de la Remuș – până în centru la Turnul cu ceas.
– Șos Sloboziei aproximativ 4,5 (de la centură) până la Turnul cu ceas.
– Șos Alexandriei aproximativ 3,7 km (de la sos centură) până la Turnul cu ceas.
– Șos Ghizdarului aproximativ 2 km (de la sos centură) până la Turnul cu ceas.
– Șos Bălănoaia aproximativ 3 km (de la sos centură) până la Strada Ramadan- Inel de legătură – Sos Sloboziei- Şoseaua Alexandriei – Şoseaua Ghizdarului 1,3 km.
TOTAL: 19 Km

Articol comandat de PSD Giurgiu

Editat de SC DUNAV MEDIA SRL

CF. AEP – 21160002

Mandatar Financiar – Cojocaru Dorin

12xx

Despre autor

-