Publicat : lun, mai 30th, 2016

REALIZABIL – Giurgiu oras verde (eficient energetic)

oras verdeProiectul de dezvoltare al municipiului Giurgiu pentru urmatorii 4 ani, propus de Nicolae Barbu, are in componenta cinci directii clare: GIURGIU ORAS MODERN; GIURGIU ORAȘ VERDE (EFICIENT ENERGETIC); GIURGIU ORAȘ CULTURAL, TURISTIC ȘI EDUCAT; GIURGIU ORAȘ SIGUR si GIURGIU ORAȘ SĂNĂTOS. Este cel mai inchegat proiect pentru dezvoltarea municipiului. Va prezentam proiectele pentru programul – Giurgiu oras verde (eficient energetic).
Obiectiv: Promovarea creşterii sustenabile prin sprijinirea tranziţiei către o economie verde în vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice.

1.Proiect DEZVOLTAREA DURABILĂ PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, valoare estimată 5 milioane euro
2.●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 3 – Creşterea eficienţei enegetice
●Proiectul porneşte de la necesitatea scăderii consumului de energie prin eficientizarea sistemului de iluminat public, în scopul utilizării raţionale a resurselor energetice epuizabile
●Prin implementarea proiectului vor fi înlocuite toate cele 3.500 de lămpi de iluminat public, folosinduse tehnologia LED , se va realiza un management eficient al iluminatului
stradal, iar toate acestea vor conduce la o reducere de 70% a costurilor cu iluminatul public, realizându-se astfel economii considerabile la bugetul local.

2.Proiect CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENTIALE (100 blocuri de locuinţe în Municipiul Giurgiu), valoare estimată 10 milioane euro
●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3 – Creşterea eficienţei enegetice
●Proiectul porneşte de la necesitatea scăderii consumului de energie termică, prin creșterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
●Prin realizarea proiectului proprietarii apartamentelor reabilitate termic vor beneficia de confort sporit în propria locuinţă, în paralel cu reducerea cheltuielilor cu energia termică. Prin proiect vor fi realizate următoarele lucrări: izolarea pereţilor exterior ai blocului, înlocuirea tâmplăriei vechi cu tâmplărie din PVC cu geam termopan, închiderea balcoanelor, izolaţia planşeului superior şi a planşeului peste subsol, şarpante, vor fi înlocui becurile clasice de pe scara blocului cu becuri economice, pot fi montate, în limita
bugetului, panouri electrice solare pentru a asigura curentul electric în spaţiile comune. Nu în ultimul rând, aspectul estetic al blocului şi al zonei va fi îmbunătăţit.

3.Proiect SISTEM DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE DIN SURSE ALTERNATIVE (construirea unei centrale termice pe biomasă), valoare estimată 6 milioane euro
●Finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 6 – Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile (biomasă, biogaz, geotermal), parteneriat public – privat
●Prin implementarea proiectului va fi construită o centrală termică pe biomasa, care va produce energie termică pentru locuitorii oraşului, la costuri considerabil mai mici faţă de cele actuale şi deci locuitorii vor avea de achitat facturi mai mici pentru căldură. În acelaşi timp, prin folosirea biomasei drept combustibil, va fi redusă poluarea oraşului şi deci va creşte calitatea vieţii. Astfel, proiectul va fi realizat pe amplasamentul SC Tracum din strada Gloriei, acolo unde va fi construită o centrală pe biomasă (lemn).

4.Proiect CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR INSTITUTIILOR DE ÎNVĂTĂMANT APARţINâND MUNICIPIULUI GIURGIU, valoare estimată 6 milioane euro (clădirile şcoli/licee/grădiniţe/creşă)
●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3 – Creşterea eficienţei energetice
●Proiectul porneşte de la necesitatea scăderii consumului de energie termică, prin creşterea performanţei energetice a clădirilor instituţiilor de învăţământ aparţinând municipiului Giurgiu
●Prin proiect vor fi realizate următoarele lucrări: izolarea pereţilor exterior ai blocului, înlocuirea tâmplăriei vechi cu tâmplărie din PVC cu geam termopan, izolaţia planşeului superior şi a planşeului peste subsol, şarpante, se vor înlocui becurile clasice cu corpuri de iluminat economice, pot fi montate, în limita bugetului, panouri electrice solare pt a asigura curentul electric. După implementarea proiectului municipiul Giurgiu va reduce
considerabil costurile cu energia termică pentru clădirile tuturor şcolilor, realizându-se astfel economii în bugetuln local. Nu în ultimul rând, aspectul estetic al clădirii respective şi al zonei va fi îmbunătăţit, iar emisiile de dioxid de carbon vor fi reduse.

5.Proiect CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIILOR ADMINISTRATIVE
APARTINAND MUNICIPIULUI GIURGIU, finanţare prin POR Axa 3, valoare estimată 200.000 euro
●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3 – Creşterea eficienţei energetice

6.Proiect REABILITAREA SITURILOR CONTAMINATE ISTORIC, valoare estimată 4 milioane euro
●Finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,Axa 4 – Decontaminarea siturilor poluate istoric
●Proiectul porneşte de la necesitatea creşterii calităţii vieţii în municipiu şi revitalizarea fostelor zone industriale
●Prin implementarea proiectului în fosta Platforma 1 a Combinatului Chimic se vor decontamina terenurile care aparţin Primăriei, aproximativ 25 ha, şi ulterior se vor folosi acele terenuri pentru obţinerea energiei din surse regenerabile – construirea unei centrale fotovoltaice. În acest fel, vor fi redate circuitului economic acele terenuri care până în prezent nu au putut fi utilizate corespunzător din cauza gradului ridicat de poluanţi în sol şi în substrat.

7.Proiect PROMOVAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CU EMISII DE CARBON FOARTE MICI – ELECTRICE (utilizare combustibil ecologic), inclusiv staţii de încărcare electrice, valoare aproximativă 2 milioane euro
●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4 – Dezvoltare Urbană şi Axa 3 – Eficienta Energetică
●Proiectul porneşte de la necesitatea reducerii emisiilor de dioxid de carbon în conformitate cu cele asumate prin Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Giurgiu şi cu îndeplinirea țintelor României
●Prin implementarea proiectului se vor achiziţiona 6 autobuze electrice, se vor înfiinţa 2 staţii de încărcare, modernizare depou (staţie de încărcare electrică cu capacitate mare în depou), modernizare staţii de transport public). Prin realizarea proiectului municipiul Giurgiu îşi va îndeplini ţintele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, asumate prin semnarea Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă.

8.Proiect MODERNIZARE PARC TINERETULUI, valoare estimată 4 milioane euro
●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4 – Dezvoltare Urbană
●Proiectul porneşte de la necesitatea existenţei zonelor verzi urbane, în scopul creşterii calităţii vieţii locuitorilor municipiului prin posibilităţi de recreere şi relaxare într-un mediu mai curat
●Prin implementarea proiectului se vor realiza următoarele lucrări: în completarea pistei de atletism a bazinului de înot didactic și a sălii Polivalente – executarea terenurilor şi a spaţiilor aferente sporturilor; crearea unui traseu de alei sistematizat; executarea diferitelor tipuri de instalaţii aferente amenajărilor; montarea de mobilier urban; amenajarea a doua spaţii de servicii; construirea unoe clădiri necesare vizitatorilor şi sportivilor: grupuri sanitare, vestiare, duşuri, punct administrativ şispaţiu de depozitare; amenajarea de zone cu echipamente pentru activităţi diversificate; toaletarea arborilor existenţi; plantarea de vegetaţie cu talie joasă, medie sau înaltă, rezistenta la noxe; amenajarea de spaţii verzi plantate; realizarea unor construcţii din lemn de tip pergole; realizarea de amenajări florale; realizarea de împrejmuiri pentru spaţiul verde – gard viu; realizarea unor fântâni arteziene, decorative şi pentru joacă. În acest fel, locuitorii municipiului vor beneficia de un parc modern, având posibilitatea petrecerii timpului liber în această zonă și activităților sportive.

9.Proiect MODERNIZARE PARCUL ELEVILOR, valoare estimată 2 milioane euro
●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4 – Dezvoltare Urbană
●Proiectul porneşte de la necesitatea existenţei zonelor verzi urbane, în scopul creşterii calităţii vieţii locuitorilor
●Prin implementarea proiectului se vor realiza următoarele lucrări: crearea unui traseu sistematizat de alei; executarea de instalaţii aferente amenajărilor; montarea de mobilier urban amenajarea zonelor şi echipamentelor pentru diverse activităţi; curăţarea
monumentului existent; realizarea unui monument nou; toaletarea arborilor existenţi; plantarea de vegetaţie cu talie joasă, medie sau înaltă, rezistenta la noxe; amenajarea de spaţiilor verzi plantate prin delimitarea acestora; realizarea unor construcţii din lemn de tip pergole; realizarea de amenajări florale; realizarea de împrejmuiri pentru spaţiul verde – gard viu brodat de gard de plasă; realizarea unor construcţii din lemn cu funcţiunea de
toalete şi vestiare; realizarea unui mic luciu de apă, fântână arteziană cu instalaţia încastrată în paviment. Astfel, locuitorii din zona vor beneficia de un parc modern, având posibilitatea petrecerii timpului liber în această zonă

10.PROIECT CARTIER VERDE ÎN GIURGIU PRIN EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINţE ŞI A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN CARTIERUL POLICLINICA DIN GIURGIU,
●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3 – Creşterea eficienţei energetice
●Proiectul porneşte de la necesitatea punerii în aplicare a Masterplanului Euroregiunii Giurgiu-Ruse, prin care se propune realizarea unui cartier eficient energetic. În prima
etapă au fost reabilitate termic 9 blocuri din acest cartier, urmând ca în acest exerciţiu financiar să se continue cu reabilitarea celorlalte 10 blocuri, plus eficientizarea
iluminatului public în cartier şi energie termică din surse regenerabile (centrală pe biomasă).
Prin realizarea proiectului municipiul Giurgiu îşi va îndeplini ţintele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, asumate prin semnarea Convenţiei Primarilor, realizând un cartier complet eficient energetic.

Articol comandat de PSD Giurgiu

Editat de SC DUNAV MEDIA SRL

CF. AEP – 21160002

Mandatar Financiar – Cojocaru Dorin

Despre autor

-

Afisat: 3 Comentarii
Spune-ti parerea
 1. aaa spune:

  Oras sigur.. ha..ha.
  A mai verificat cineva din administratie locurile de joaca? Daca vor avea curiozitatea, vor gasi pasarelele din plastic sparte si ascutite ca niste lame. Si in plus pline de apa urat mirositoare. Oare este un oras sigur pentru un copil de 5 ani? Sau tendoanele au alta parere? Indiferent de primar, ii cam doare în 14!

 2. aaa spune:

  Oras sigur.. ha..ha.
  A mai verificat cineva din administratie locurile de joaca? Daca vor avea curiozitatea, vor gasi pasarelele din plastic sparte si ascutite ca niste mame. Si in plus pline de apa urat mirositoare. Oare este un oras sigur pentru un copil de 5 ani? Sau tendoanele lor au alta parere? Indiferent de primar, ii cam doare în 14!

 3. Un votant spune:

  Domnule primar inteleg ca vreti sa faceti din Gr un oras verde.Am si eu o intrebare ptr d-voastra:ce rost a mai avut taierea unor plopi din cartierul policlinica?Acei pomi tineau umbra si erau ca o perdea ptr.praful produs de masinile care trec pe sosea(sa nu imi spuneti ca acei pomi erau uscati si ca prezentau un pericol ptr populatie ca nu va cred).Acum nu mai putem sta cu geamul deschis la apartament ptr ca ne intra praful in casa.De taiat erau cativa duzi care fac mai mare mizerie si ne murdaresc masinile in parcare.Colac peste pupaza,acei muncitori care au taiat pomii ne-au distrus si cateva bancute unde se jucau copiii nostri cand ieseau in fata blocului.Daca cititi acest mesaj va rog din suflet sa trimiteti o echipa de muncitori sa remedieze problema pe care tot dumnealor au stricat-o.Sa stiti ca acei oameni, in unele cazuri, mai multe deservicii va aduc.Aceste bancute se afla in fata bl.a7-a8 sos.alexandriei.Cu stima.