Publicat : vin, apr. 1st, 2016

Un sustinator poate sprijini mai multi candidati la functia de consilier local, consilier judetean sau primar

semnaturi okIn ultima perioada, mai multi cetateni ne-au reclamat faptul ca la locurile amenajate pentru strangerea de semnaturi de sprijin pentru candidatii la Primarie li se sugereaza sa fie atenti, sa nu semneze ca si sustinatori pentru mai multi candidati, pentru ca ar fi ilegal. Nimic mai fals. Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea administratiei publice locale stipuleaza la art. 51, alin. (3) ca un sustinator poate sprijini mai multi candidati.
LEGE nr. 115 din 19 mai 2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Articolul 51
(1) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează, numele şi prenumele susţinătorului, cetăţenia, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica „Denumirea, seria şi numărul actului de identitate” se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susţinătorilor.
(2) Lista susţinătorilor constituie un act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege.
(3) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni români sau cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reşedinţa în circumscripţia electorală în cauză. Un susţinător poate sprijini mai mulţi candidaţi la funcţia de consilier local, consilier judeţean şi primar.
(4) Adeziunile susţinătorilor se dau pe propria răspundere.
(5) Lista de susţinători se depune într-un exemplar original şi o copie, la biroul electoral al circumscripţiei electorale unde se depun propunerile de candidaţi.”

Despre autor

-