Publicat : vin, iul. 10th, 2015

A N U N T

anunt 3In conditiile prevazute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Functionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”si de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primaria Municipiului Giurgiu organizeaza concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de conducere de șef serviciu din Serviciul Lucrari Publice Investiții Reparații, Intreținere din cadrul Direcției Dezvoltare Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu .

Conditiile de participare:

– studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul inginerie mecanica;

– vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concurs : minim 2 ani;

Concursul va avea loc pe data de 05 august 2015 ora 10 00 proba scrisa si 07 august 2015 ora 11 00 interviul, la sediul Primariei Municipiului Giurgiu din sos. Bucuresti nr. 49-51.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la registratura Primariei Municipiului Giurgiu in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial partea a III-a.

Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda documentele prevazute in art. 143 din  H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu  modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare privind conditiile specifice de participare la concurs se pot obtine de la sediul  Primariei Municipiului Giurgiu sau la telefon  0246213587 – interior 138.

Despre autor

-