Publicat : mie, sept. 30th, 2015

Casa de Pensii Giurgiu asigura consultanta cu privire la masurile si mijloacele de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale

pensionarPrin Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, a fost garantata de stat protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii:

 1. persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici;
 2. persoanele care desfasoara activitati in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
 3. somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
 4. ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.

Are calitatea de asigurator , potrivit prezentei legi, Casa Nationala de Pensii Publice , iar atributiile specifice  de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de casele teritoriale de pensii, prin compartimentele specializate.

In vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere , domeniul de activitate, conform CAEN, si numarul de angajati.

Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

 1. a) reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca (asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, tratament de recuperare a capacitatii de munca, servicii de chirurgie reparatorie, cure balneoclimaterice, investigatii de specialitate, etc.);
 2. b) reabilitare si reconversie profesionala;
 3. c) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
 4. d) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
 5. e) compensatii pentru atingerea integritatii;
 6. f) despagubiri in caz de deces;
 7. g) rambursari de cheltuieli.

Angajatorii au obligatia de a comunica asiguratorului accidentele de munca soldate cu incapacitate temporara de munca sau cu decesul asiguratilor, de indata ce au luat la cunostinta despre accident. Totodata acestia poarta raspunderea pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate la locurile de munca.

Casa teritoriala de pensii Giurgiu, prin compartimentul specializat, promoveaza si stimuleaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale prin acordarea de consultanta cu privire la masurile si mijloacele de prevenire a acestora. Acest lucru se poate realiza prin acceptul angajatorilor la solicitarea  de consiliere formulata de personalul tehnic din cadrul compartimentului specializat al Casei teritoriale Pensii Giurgiu.

Pentru informatii suplimentare se poate contacta Compartimentul „Accidente de munca si boli profesionale” din cadrul Casei Teritoriale Pensii Giurgiu, la tel/fax: 0246/212381, 0246/212388, email: ambp.giurgiu@cnpp.ro

Despre autor

-