Publicat : mie, sept. 9th, 2015

Cum se obtine statutul de refugiat in Romania?

vicentiu coltucPotrivit legii azilului din Romania, in conformitate cu prevederile Conventiei de la Geneva din 1951, statutul de refugiat se recunoaste, la cerere, cetateanului strain care, in urma unei temeri bine intemeiate de a fi persecutat pe motive de rasa, religie, nationalitate, opinii politice sau apartenenta la un anumit grup social, se afla in afara tarii de origine si care nu poate sau, datorita acestei temeri, nu doreste protectia acestei tari, precum si persoanei fara cetatenie care, fiind in afara tarii in care isi avea resedinta obisnuita datorita acelorasi motive mentionate mai sus, nu poate sau, datorita respectivei temeri, nu doreste sa se reintoarca.
Acest statut se poate acorda la cererea strainului care, in urma unei temeri bine intemeiate de a fi persecutat pe considerente de rasa, religie, nationalitate, apartenenta la un anumit grup social sau opinie politica, se afla in afara tarii de origine si care nu poate primi sau, ca urmare a acestei temeri, nu doreste protectia acestei tari.
Prin termenul „tara de origine”,in cazul unei persoane care detine mai multe cetatenii, se intelege fiecare tara al carui cetatean este, iar in cazul unei persoane fara cetatenie, tara in care acesta isi are domiciliul.

Descrierea generala a procedurii
Pe perioada procedurii de azil solicitantul de azil are dreptul de a ramane pe teritoriul Romaniei si este protejat impotriva expulzarii, extradarii, returnarii fortate de la frontiera sau de pe teritoriul statului roman.
Conform prevederilor legii, cererea de azil poate fi, dupa caz, solutionata in procedura ordinara sau procedura accelerata.

Procedura ordinara – etapa administrativa; Repartizarea spre solutionare ofiterului de decizie; Intervievarea solicitantului; Analizarea motivelor invocate de solicitantul de azil pe baza datelor de la dosar si prin raportarea declaratiilor solicitantului la informatiile din tara de origine; Decizia / Hotararea motivata; Comunicarea hotararii
Directia Azil si Integrare (DAI) din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari este structura responsabila pe problematica azilului si a integrarii strainilor in societatea romaneasca.
In acest sens DAI : urmareste asigurarea accesului neingradit la procedura de azil al strainilor aflati in nevoie internationala de protectie; asigura inregistrarea, identificarea, evidenta solicitantilor de azil si a persoanelor care au primit o forma de protectie in Romania; asigura emiterea si prelungirea valabilitatii documentelor de identitate si a documentelor de calatorie pentru solicitanti de azil si pentru persoanele care au primit o forma de protectie; stabileste care este statul membru responsabil de solutionarea unei cereri de azil in cadrul procedurii DUBLIN; solutioneaza cererile de azil in faza administrativa; cerceteaza si furnizeaza informatii din tarile de origine necesare solutionarii cererilor de azil; asigura reprezentarea intereselor IGI  in cauzele ce au ca obiect proceduri de azil; asigura cazarea, asistenta materiala si financiara a solicitantilor de azil care nu dispun de mijloace de intretinere, consiliere, asistenta medicala, etc. a solicitantilor de azil; acorda asistenta in vederea integrarii persoanelor care au dobandit o forma de protectie acorda asistenta, sprijin si indrumare in vederea integrarii strainilor care au un drept de sedere legala in Romania; pregateste si implementeaza operatiunile de relocare a refugiatilor in Romania; asigura coordonarea si implementarea activitatilor desfasurate in legatura cu Centrul de relocare de urgenta de la Timisoara conform Acordului incheiat in acest sens intre Guvernul Romaniei, Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internationala pentru Migratie; colaboreaza cu Organizatii Internationale si organizatii neguvernamentale specializate in acest domeniu in vederea coordonarii asistentei acordate de acestea pe principiul complementaritatii si pentru asigurarea si respectarea standardelor referitoare la azil, prevazute de legislatia nationala, comunitara si internationala.

Primirea, inregistrarea si solutionarea cererilor de azil, asigurarea asistentei solicitantilor de azil pe durata procedurii si asistenta pentru integrare sunt activitati care se desfasoara la nivelul Centrelor regionale de cazare si proceduri pentru solicitantii de azil situate in Bucuresti, Giurgiu, Timisoara, Galati, Radauti si Maramures, structuri teritoriale specializate pe probleme de azil.
avocat COLTUC MARIUS VICENTIU

Despre autor

-