Publicat : mar, feb. 28th, 2017

“NECENZURAT”, UN PROIECT ANTIDROG PENTRU ELEVI, PĂRINȚI ȘI PROFESORI

NECENZURAT-PROIECTAgenţia Naţională Antidrog (ANA), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), continuă, şi în al doilea semestru al acestui an şcolar, implementarea cu succes a proiectului „Necenzurat”, proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, destinat adolescenţilor cu vârste cuprinse între 12 si 14 ani, cunoscut ca proiectul EU-DAP ,,UNPLUGGED”.
Obiectivul proiectului este acela de a forma abilităţi de viaţă sănătoasă în rândul populaţiei şcolare de 12-14 ani, în cadrul unor activităţi interactive, formarea de abilităţi generale privind consolidarea relaţiilor familiale, controlul şi soluţionarea conflictelor, exersarea comunicării în familie şi formarea de atitudini potrivite cu privire la consumul de droguri, alcool şi tutun.
Această modalitate de prevenire utilizează programe de instruire bazate pe abilităţi sociale inteligibile, unde comportamentele sociale sunt introduse si exersate, ajutând astfel la creşterea rezistenţei la presiunea grupului de egali, la îndemnul de a consuma droguri.
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Giurgiu implementează, la nivel local, proiectul „Necenzurat”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Giurgiu și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Giurgiu.
În perioada februarie – iunie, cei 63 de beneficiari direcţi – elevi ai claselor a VII-a de la Școala gimnazială „Sfântul Gheorghe” Giurgiu, Școala gimnazială „Mircea cel Bătrân” Giurgiu și Școala gimnazială nr. 10 Giurgiu, vor parcurge, sub îndrumarea organizatorilor, cele 12 lecţii din Caietul elevului, instrument de lucru al proiectului.
Lecţiile vor avea un caracter interactiv, dinamic, bazat pe jocuri de rol, exerciţii practice care stimulează creativitatea, dar şi reflecţia asupra situaţiilor prezentate, dezvoltând o atitudine critică la adresa comportamentului adictiv şi îmbogăţind, totodată, cunoştinţele elevilor despre efectele consumului de droguri.
Programul conţine şi o componentă adresată părinţilor, în scopul abordării comune şi unitare a demersului educaţional referitor la prevenirea consumului de droguri în rândul copiilor.
Întâlnirile cu părinţii cuprind informaţii despre droguri şi efectele lor, formarea de abilităţi generale de îmbunătăţire/consolidare a relaţiilor familiale, controlul şi soluţionarea conflictelor în familie, abilităţi de comunicare menite să contribuie la formarea unor atitudini potrivite şi la oferirea de modele de comportament adecvate cu privire la droguri.
Pentru aceasta, în cadrul Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, aprobat prin H.G. nr. 684/2015, Subprogramul I – Prevenirea consumului de droguri, inclusiv tutun, alcool şi substanţe noi cu efecte psihoactive în populaţia şcolară, au fost tipărite caiete pentru elevi, ghiduri metodice pentru cadrele didactice şi specialiştii ANA care vor desfăşura lecţiile „Necenzurat”, precum şi seturi de 47 cartonaşe cu întrebări şi răspunsuri despre droguri şi efectele consumului, ca materiale de sprijin pentru desfăşurarea activităţilor.
De asemenea, în perioada 11-14 octombrie 2016, ANA a desfăşurat formarea specifică a specialiştilor din cadrul Centrelor sale de Prevenire, Evaluate şi Consiliere Antidrog din toate judeţele, care vor coordona implementarea proiectului la nivel local.

Despre autor

-