Publicat : lun, feb. 27th, 2017

Plata beneficiilor sociale pentru persoanele cu handicap se suspenda in cazul expirarii valabilitatii cartii de identitate

carti identitateDe la începutul anului 2017 şi până în prezent, 32 persoane încadrate într-un grad de handicap au solicitat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu reluarea acordării plăţilor beneficiilor sociale, suspendate din cauza expirării termenului de valabilitate al cărţilor de identitate.
Plata beneficiilor sociale este reluată după ce persoanele cu handicap sau mandatarii acestora depun cereri la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cereri prin care solicită repunerea în plată, precum şi plata sumelor restante. Fiecare cerere trebuie să aibă ataşată copia documentului de identitate nou emis de către Serviciile de Evidenţă a Persoanelor; cererea poate fi depusă la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu sau poate fi transmisă prin poştă, curierat, fax sau poşta electronică.
”În situaţia expirării termenului de valabilitate al documentelor de identitate, în conformitate cu prevederile legale, se suspendă plata beneficiilor sociale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap (sume reprezentând indemnizaţia de handicap şi bugetul complementar). Este important ca persoanele cu handicap să nu amâne reînnoirea documentele de identitate al căror termen de valabilitate urmează să expire, pentru a nu fi puse astfel în situaţia de a beneficia cu întârziere de drepturile legale ce li se cuvin”, a declarat Maria Negrescu, şef serviciu Compartimentul Plăţi prestaţii sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu.
Pentru a evita situaţiile de suspendare a plăţii indemnizaţiilor de handicap şi bugetului complementar, la nivelul Compartimentului Plăţi prestaţii sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu se are în vedere ca la reactualizarea bazei de date cuprinzând persoanele încadrate într-un grad de handicap din judeţul Giurgiu să fie incluse şi date privind termenul de valabilitate al buletinului sau cărţii de identitate pentru ca astfel persoanele respective să poată fi atenţionate în prealabil cu privire la suspendarea plăţilor.
De altfel, numărul persoanelor cu handicap cărora le este suspendată plata beneficiilor sociale din cauza expirării termenului de valabilitate al cărţii de identitate este în scădere de la an la an. Astfel, în anul 2014, s-au aflat în această situaţie 478 persoane; în anul 2015, numărul a scăzut la 331 persoane iar în anul 2016 la 274 persoane.

Despre autor

-