Publicat : Dum, mai 29th, 2016

Program electoral – III.GIURGIU ORAȘ CULTURAL, TURISTIC ȘI EDUCAT

oras educat Măsurile şi direcţiile de acţiune, în perioada 2014 2020, vor viza cu precădere , realizarea, reabilitarea, modernizarea , consolidarea infrastructurii culturale, sportive, recreative, precum şi realizarea de zone verzi în cartierele rezidenţiale. Proiectele vor avea drept rezultate construirea, reabilitarea şi modernizarea structurilor de cazare, amenajarea, reabilitarea şi promovarea obiectivelor naturale cu potenţial turistic, precum şi alte activități de valorificare a potenţialului turistic local.

 1.GIURGIU, ORAȘ CULTURAL

1.Proiect – “VALORIFICAREA ZONEI ADIACENTE CETĂTII GIURGIU ŞI INTEGRAREA ACESTEIA ÎNTR-UN CIRCUIT TURISTIC” – valoare 2 milioane de euro (proiect depus deja în septembrie 2015 pentru obţinerea finanţării)

 • Proiect finanţat prin Programul Transfrontalier INTERREG V-A România –Bulgaria 2014 – 2020, Axa 2 – O regiune verde (Patrimoniul cultural şi natural)
 • Proiectul porneşte de la necesitatea utilizării, dezvoltării şi promovării patrimoniului cultural în regiunea de graniţa Romano-Bulgara.
 • Prin implementarea proiectului se va realiza o pasarelă exterioară de jur-împrejurul Cetăţii, de forma circulară, la o înălţime de aproximativ doi metri, acoperită, pe care se va circula astfel încât să se poată observa din orice poziţie Cetatea. Din loc în loc pe această pasarelă vor fi amplasate ecrane touch-screen şi alte dispozitive cu tehnologie modernă care vor oferi informaţii istorice despre Cetate – imagini ale cetăţii din diferite perioade istorice şi în diferite stadii plus informaţii scrise. Tot spaţiul din interiorul pasarelei va fi acoperit cu o structură uşoară modernă, cu sisteme de scurgere a apei şi iluminare naturală. Nu se va interveni prin acest proiect asupra ruinelor cetăţii, ci va fi doar pusă în valoare prin spaţiul imediat învecinat.
 • Prin realizarea proiectului se va revitaliza zona Cetăţii Giurgiu, va creşte numărul turiştilor în municipiu şi se va reactiva rolul de pilon central al oraşului, luând în calcul existenţa Euroregiunii Giurgiu – Ruse cu toate oportunităţile ce decurg din aceasta pentru a promova Giurgiu pe plan naţional şi internaţional2. Proiect: “EUROPEION” PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL INTANGIBIL – amenajarea şi dotarea spaţiului din Giurgiu – Mircea cel Bătrân, bl.92 , parter, Galeriile de artă – valoare 1,4 milioane euro (proiect depus deja în septembrie 2015 pentru obţinerea finanţării)
 • Proiect finanţat prin Programul Transfrontalier INTERREG V-A România –Bulgaria 2014 – 2020,Axa 2 – O regiune verde (Patrimoniul cultural şi natural)
 • Proiectul porneşte de la necesitatea conservării, promovării şi dezvoltării patrimoniului cultural intangibil al zonei transfrontaliere
 • Prin implementarea proiectului va fi realizat un muzeu interactiv denumit sugestiv EUROPEION, care este un obiectiv destinat atât adulţilor, cât şi elevilor, ale căror cunoştinţe culturale vor fi îmbogăţite, prin metode abstracte, nonconformiste, moderne şi atractive într-un spaţiu special amenajat şi dotat cu echipamente şi mijloace de informare moderne – tehnologie touch-screen, dispozitive electronice multimedia moderne. Copiii sau adulţii va putea să caute singuri informaţii despre anumite personaje sau evenimente din istoria comună româno-bulgară, să le proiecteze şi să le studieze prin intermediul mijloacelor multimedia moderne. În acest fel, proiectul va veni şi în sprijinul cadrelor didactice, care vor putea transforma lecţiile abstracte din clasă, în lecţii interactive, ţinute întru-un mediu plăcut, prezentând practic ceea ce elevii studiază la orele de curs. De asemenea, activităţile desfăşurate în cadrul spaţiului EUROPEION vor contribui la creşterea atractivităţii turistice şi implicit a dezvoltării regiunii.

3.Proiect RESTAURAREA PATIALĂ, CONSERVAREA, PROTECTIA ŞI PROMOVAREA CETĂTII GIURGIU – valoare estimată 4 milioane euro

 • Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 5.1: Patrimoniul cultural
 • Proiectul porneşte de la necesitatea de revitalizare a zonei Cetăţii Giurgiu, monument de categorie 1 A înscris în Lista Monumentelor Istorice, prin restaurarea parţială, conservarea, protecţia Cetăţii, promovarea şi integrarea acesteia în ţesutul urban al oraşului.
 • Prin implementarea proiectului se va salva monumentul, prin lucrări de stopare a degradărilor foarte avansate, lucrări de drenaj a apelor de infiltraţie, prin restaurarea parţială a acestuia, prin lucrări specifice de conservare şi de protejare şi se va revitaliza turismul prin includerea Cetăţii Giurgiu în circuitul turistic. Se vor desfăşura activităţi de digitizare a cetăţii restaurate prin folosirea tehnologiei electronice modern, plus activităţi de promovare turistică a obiectivului restaurat, informare publică, activităţi de marketing.

4. Proiect REABILITAREA UNOR ZONE ISTORICE DIN ANSAMBLUL URBAN

PARC ALEI, – valoare estimate 2 milioane euro

 • Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,Axa 5.1- Patrimoniul cultural
 • Proiectul porneşte de la necesitatea refuncţionalizarii zonei „Ansamblul Urban Parc Alei” , care este monument înscris în Lista Monumentelor Istorice şi integrarea acesteia într-un circuit turistic.
 • Proiectul în sine are două componente: restaurarea Monumentului Armatei Franceze a Dunării, schimbându-i-se locul în capătul aleii directoare a Parcului Alei drept cap de perspectivă al acesteia; resistematizarea zonei astfel eliberate prin redefinirea circulaţiilor pietonale, în spiritul tradiţiei istorice a spaţiului. Refuncţionalizarea întregii zone şi integrarea ei într-un circuit turistic, precum şi o strategie de promovare şi identitate vizuală sunt acțiuni care vor duce la o creştere a potenţialului turistic şi economic. De asemenea, se va realiza digitizarea obiectivului vizat. Suprafaţa zonei este de aproximativ 6000 mp.
 • 5. Proiect CONSERVAREA, CONSOLIDAREA, RESTAURAREA ŞI AMENAJARE TURISTICĂ A PODULUI BIZETZ – valoare estimata 200.000 euro. Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 5.1 – Patrimoniul cultural
 • Proiectul porneşte de la necesitatea restaurării, conservării, amenajării Podului Bizetz, care este monument înscris în Lista Monumentelor Istorice şi introducerea lui în circuitul turistic.
 • Prin implementarea proiectului se vor executa lucrări de stopare a degradărilor, lucrări de restaurare şi de punere în valoare a monumentului prin iluminat ambiental şi marcaje specifice. Vor fi, de asemenea, activităţi de includere a monumentului istoric într-un traseu turistic, datorită locaţiei favorabile, plus digitizarea obiectivului restaurat;
 • 6. Proiect CONSOLIDAREA ŞI ÎMBUNĂTĂţIREA DOTĂRILOR CENTRULUI CULTURAL ION VINEA GIURGIU – valoare estimată 1.000.000 euro
 • Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 5: Patrimoniul cultural
 • Proiectul porneşte de la necesitatea restaurararii, consolidării, protecţiei şi conservării Centrului Cultural „Ion Vinea”, care este monument înscris în Lista Monumentelor Istorice, în vederea introducerii acestui monument istoric în circuitul public şi în cel turistic regional.

Prin implementarea proiectului se vor realiza lucrări specifice de consolidare, de conservare, de restaurare şi protejare a clădirii Centrului Cultural „Ion Vinea”, cunoscută şi sub numele de Zalomit, se vor moderniza zonele de acces pietonale şi carosabile, inclusiv parcajele, iluminare exterioară şi decorativă, amenajări peisagistice. Prin lucrările specifice se va salva monumentul de la degradare, acesta va fi restaurat, oferind astfel un spaţiu adecvat celor care desfăşoară evenimente culturale de înalt nivel, prin modernizarea tuturor spațiilor din interior – sală festivități, sală de repetiții, etc.

1. GIURGIU, ORAȘ TURISTIC – CREAREA UNUI SPATIU DE AGREMENT DE LUNGUL DUNĂRII (Canalele Sfântul Gheorghe, Plantelor, Cama)

 

 1. AMENAJARE SPAtIU DE AGREMENT PE CANAL CAMA ETAPA II – Valoare: 400.000 euro

 

 • Proiectul va fi depus prin Programul Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime

2014-2020, prin FLAG Giurgiu – Grupul de Acţiune Locală „Giurgiu -Tradiția Pescuitului Dunărean”

 • Proiectul porneşte de la necesitatea de a continua amenajarea realizată deja, printr-o zonă de promenadă pentru cetăţenii municipiului şi nu numai, unde aceştia se pot relaxa şi îşi pot petrece timpul liber. Prin implementarea proiectului se va ameneja o zonă dedicată practicării sporturilor nautice folosind ambarcaţiuni de caiac/canoe/canotcă, va fi realizată amenajarea peisagistică a zonei, consolidarea malului acolo unde este necesar, iar la finalizarea proiectului va fi extinsă zona de agrement deja existentă pe Canal Cama.

 

 1. EXTINDEREA ZONEI DE AGREMENT PE MALUL CANALULUI CAMA – NOUA FALEZA A ORAŞULUI – valoare estimată 5,2 milioane euro
 • Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, parteneriat public-privat, fonduri proprii
 • Proiectul porneşte de la necesitatea amenajării unui spaţiu de agrement pentru locuitorii oraşului dar şi pentru turişti, unde aceştia îşi pot petrece în mod plăcut timpul liber.
 • Prin implementarea proiectului se va amenaja o zonă de faleză şi de promenadă la sud de zona dedicată sporturilor nautice şi în prelungirea actualei zone de agrement de pe Canal Cama; se va crea astfel o zonă de recreere şi petrecere a timpului liber pentru locuitorii oraşului şi nu numai.

 

 1. ÎNFIINTARE SPAtII DE AGREMENT PE CANAL SF GHEORGHE – MARINA PORT – valoare 15 milioane euro
 • Finanţare în parteneriat public- privat, fonduri proprii
 • Proiectul porneşte de la necesitatea amenajării unei zone-Port de agrement pe Canalul Sfântul Gheorghe
 • Prin implementarea proiectului se vor realiza următoarele lucrări: consolidarea malurilor pentru protecţie contra inundaţiilor, amenajări de mici peninsule pe care vor fi

construite pontoane cu toate dotările necesare pentru ambarcaţiuni uşoare şi de agrement, se vor amenaja zone de plajă, camping, servicii şi locuire temporară. Toate construcţiile vor fi structuri uşoare.

 

 1. AMENAJARE SPATII CAMPARE ÎN ZONA VĂMII GIURGIU – valoare estimată 200.000 euro
 • Finanţare prin fonduri proprii, parteneriat public-privat
 • Proiectul porneşte de la necesitatea existenţei unei zone de campare în apropierea frontierei, unde cei care ne tranzitează tara, respectiv municipiul să poate face un popas pentru a se odihni, beneficiind totodată de servicii specifice unei astfel de zone.
 • Prin implementarea proiectului va fi amenajat un spaţiu de campare în zona Vămii Vechi, dotat conform cerinţelor europene, asigurând utilităţile necesare si astfel va creşte numărul persoanelor care se vor opri în oraş, va creşte numărul locurilor de muncă şi implicit nivelul de dezvoltare economică a municipiului.

 

5.TURISM ECUMENIC – INCLUDEREA BISERICILOR DIN MUNICIPIU ÎNTR-UN CIRCUIT TURISTIC – 50.000 euro

 • Finanţare din fonduri naţionale, fonduri proprii, parteneriat public-privat
 • Proiectul porneşte de la necesitatea promovării patrimoniul cultural de factură religioasă din municipiul Giurgiu.
 • Prin realizarea proiectului va creşte numărul turiştilor care vor vizita lăcaşurile de cult din oraş. Vor fi incluse în circuitul turistic mănăstirea Sf. Nicolae şi mănăstirea Sf. Gheorghe, Catedrala Adormirea Maicii Domnului, bisericile Buna Vestire, Sfânta Treime, Eroilor, etc.

 

 1. GIURGIU, ORAȘ EDUCAT

Obiectiv: Dezvoltarea capitalului uman prin creşterea accesului la educaţie şi instruire şi

stimularea ocupării forţei de muncă. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale şi de cercetare.

 

 1. Proiect MODERNIZAREA UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMANT GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN MUNICIPIUL GIURGIU – valoare estimată 1.000.000 euro
 • Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa 10 – Infrastructură educațională, fonduri guvernamentale sau fonduri proprii
 • Proiectul porneşte de la necesitatea creșterii calităţii serviciilor educaţionale, necesare dezvoltării capitalului uman pentru învăţământul gimnazial şi liceal şi a reducerii abandonului şcolar.
 • Prin implementarea proiectului se vor realiza lucrări complete de consolidare a clădirii Şcolii generale Sf Gheorghe, una dintre cele mai vechi scoli din oraş (construită în 1890) – respectiv consolidare fundaţie, structura de rezistenţă, acoperiş, înlocuire tâmplărie, pardoseală, instalaţii apa, instalaţie termică, instalaţie electrică, plus dotările specifice (mobilier şcolar) și extindere cu un etaj al spațiului adiacent Poliției Municipale.

 

 1. Proiect MODERNIZAREA UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMANT PREŞCOLAR DIN

MUNICIPIUL GIURGIU – valoare estimată 1.000.000 euro

 • Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa 10 – Infrastructură educațională, fonduri guvernamentale sau fonduri proprii
 • Proiectul porneşte de la necesitatea creșterii calităţii serviciilor educaţionale, necesare dezvoltării capitalului uman pentru învăţământul preşcolar din municipiul Giurgiu.
 • Prin implementarea proiectului se vor realiza lucrări complexe de consolidare structură, acoperiş, hidroizolare, înlocuire instalaţii electrice, termice, apa canalizare, la clădirile grădiniţelor care nu au fost modernizate şi se va achiziţiona mobilier şi se vor face dotările specifice învăţământului preşcolar

 

 1. Proiect REALIZARE CATALOG ELECTRONIC ÎN UNITĂTILE DE ÎNVĂTĂMANT GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN MUNICIPIUL GIURGIU

 

 • Finanţare din fonduri locale

 

 • Proiectul porneşte de la necesitatea păstrării unei legături strânse şi deschise a unităţilor

de învăţământ gimnazial şi liceal din municipiul Giurgiu cu părinţii elevilor.

 • Prin implementarea proiectului va fi realizată un program informatic prin care părinţii vor putea să afle rapid pe internet situaţia şcolară a copiilor – note, medii, absențe- folosind calculator laptop, tabletă sau smartphone.

Se va îmbunătăţi astfel relaţia profesor – elev – părinte, iar părinţii vor putea să ia din timp măsuri în cazul unor situaţii critice. Prin implementarea proiectului se preconizează îmbunătățirea promovabilității la examenul de Bacalaureat.

 

 1. Proiect CORELAREA PROGRAMELOR EDUCATIONALE CU CERINTELE PIETEI MUNCII,
 • Finanţare prin fonduri guvernamentale, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi

cu Inspectoratul Şcolar Giurgiu

 • Proiectul porneşte de la necesitatea corelării programelor educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii
 • Prin realizarea proiectului se vor putea pregăti elevi/studenţi pentru meseriile/profesiile solicitate de către angajatorii din regiune.Articol comandat de PSD Giurgiu

  Editat de SC DUNAV MEDIA SRL

  CF. AEP – 21160002

  Mandatar Financiar – Cojocaru Dorin

Despre autor

-