Publicat : vin, iul. 10th, 2015

ANUNȚ

anunt 2Primaria Municipiului Giurgiu organizeaza concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale temporar vacante de consilier grad II din Biroul Relații Externe Promovare și Cooperare .

Condiții de participare :

– sa indeplineasca condiții de studii superioare absolvite cu diploma de licența, domeniul filologie

– vechime in specialitatea studiilor – cel puțin 6 luni ;

– cunoștințe operare calculator

Concursul se va desfașura la sediul Primariei Municipiului Giurgiu și consta in desfașurarea unei probe scrise și a unui interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 20 iulie 2015 ora 1000, iar interviul in data de 22 iulie 2015.

Dosarele se depun in termen de 5 zile lucratoare de la data afișarii concursului.

Relații suplimentare se pot obține de la compartimentul resurse umane protocol secretariat la sediul Primariei Municipiului Giurgiu din sos. București nr. 49 – 51 sau la tel. 0246213587 interior 138.

Despre autor

-