Publicat : joi, apr. 27th, 2017

Ati depus dosarul pe taxa auto si nu primiti banii. Cum procedati?

recuperareDupa Pastele din 2017 toti cei care au depus hotararile definitive legalizate pe taxa auto au primit „CLASARE”. Se pune intrebarea fireasca : O hotarare judecatoreasca nu mai are nicio valoare in Romania? Raspunsul este ca ARE
Cei care au depus dosarele la Anaf pot cere executarea silita a Anaf-ului, insa nu exista executori care sa execute ANAF-ul…
Deci este o nebuloasa totala! Care era procedura initiala? ATENTIE ESTE ABROGATA!
Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive și pentru aprobarea modelului și conţinutului unor formulare, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016.
Precizări suplimentare:
1. OPANAF 1154/2016 – PROCEDURĂ RESTITUIRE TAXĂ AUTO
– potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care au achitat în perioada 1 ianuarie 2007 – 14 martie 2013: taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresată organului fiscal competent;
– nu se restituie timbrul de mediu;
– sumele plătite, precum și dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor și data restituirii acesteia se achită pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în
fiecare an a 20% din valoarea acestora;
– prin ordinul 1154/2016 a fost stabilită procedura de restituire și formularistica necesară restituirii;
– în vederea restituirii, persoana beneficiară trebuie să depună la organul fiscal o cerere tip la care să atașeze următoarele documente:
a) actul de identitate;
b) cartea de identitate a vehiculului, cu prezentarea în original;
c) certificatul de înmatriculare a vehiculului, cu prezentarea în original.
– cererea trebuie să conţină în mod obligatoriu contul bancar în care urmează a se face restituirea;
– documentele în original se restituie contribuabililor după verificarea lor;
– cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la depunere.
– Model cerere de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2003 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare.
– Model cerere de restituire a sumelor stabilite de instanțele judecătorești prin hotărâri definitive, altele decât cele stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015.
Avocat M. Coltuc

Despre autor

-