30 septembrie – termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente semestrului al II-lea – 2015

Ditl-GiurgiuDirectia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu  aminteste contribuabililor ca termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente semestrului al II-lea este data de 30 septembrie 2015.

Plata impozitelor si taxelor locale se poate face la ghiseele deschise la sediul institutiei, din Sos. Alexendriei nr 7,  bl. G2, si la punctele de lucru situate in piata centrala – cladirea administrativa, si str. Tineretului, punct termic 64, de luni pana vineri in intervalul orar 8.30-16.
Pentru a evita plata majorarilor de intarziere,  recomandam  atat persoanelor fizice, cat si celor juridice sa achite la termen impozitele si/sau taxele datorate pentru: cladiri, teren, mijloace de transport, garaje, concesiuni si habitat.
Precizam ca nivelul majorarilor de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.