A fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul “RESTAURAREA , CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI AMENAJAREA PIETONALĂ A PODULUI BIZETZ”

În urma apelului de proiecte finanțate de @Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020, municipiul Giurgiu a obținut 86 de puncte, clasându-se astfel pe locul 6 în cadrul Subprogramului de elaborare a documentațiilor tehnico-economice la care au participat peste 41 de aplicanți (persoane fizice sau juridice de drept privat sau public).
Proiectul vizează elaborarea studiilor și a documentațiilor tehnico-economice necesare; dar și organizarea unor acțiuni de informare în vederea conștientizării importanței patrimoniului arhitectural https://patrimoniu.ro/timbru
Podul Bizetz a fost construit în anul 1905 după proiectul întocmit de inginerii Anghel Saligny şi Ion Ionescu-Bizetz, scopul acestuia fiind de a lega oraşul Giurgiu de Portul Ramadan. Dezvoltarea activităţilor portuare a generat construirea podului rutier şi feroviar. Unicitatea acestuia este dată de forma curbă în plan, la acel moment soluţia reprezentând o noutate tehnică pentru Europa. („Studiu de fundamentare istorico-urbanistică pentru întocmirea PUZ-CP Cetatea Giurgiu” elaborat de Centrul de Proiectare Execuție și Consulting București UAUIM, 2016, pag. 88)