Analiza activitatii politistilor giurgiuveni pe primul trimestru din 2018

Miercuri 18 aprilie a.c., începând cu ora 11.30, în Sala de Festivități a Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, a avut loc analiza activității polițiștilor giurgiuveni pe primul trimestru al anului 2018.
Principalul obiectiv al polițiștilor giurgiuveni a fost și rămâne creșterea siguranței cetățenilor și asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, lucru ce poate fi realizat doar prin profesionalism, coroborat cu apropierea de membrii comunității și colaborarea cu celelalte forțe care au atribuții în domeniul siguranței publice.
Pentru ca eforturile polițiștilor să aibă ecou asupra sentimentului de siguranță al cetățenilor este necesar ca activitățile să se desfășoare în strânsă legătură cu autoritățile publice locale, unitățile de parchet și instanțele de judecată.
Festivitatea a fost deschisă de Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, dl. comisar șef de poliție ȚONE CĂTĂLIN -MARIAN care, în alocuțiunea dumnealui, a prezentat principalii indicatori de evaluare a performanței și activitățile desfășurate de polițiștii giurgiuveni pe parcursul trimestrului I al anului 2018.
Obiectivele instituționale pentru primul trimestru al anului 2018 au constat în creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor; prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracționale; asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și nu în ultimul rând asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a Poliției Române.
In ce a ce privește prezența stradală și vizibilitatea publică în primul trimestru al anului 2018 au fost legitimate un număr de 14.403 persoane, au fost controlate și introduse în bazele de date un număr de 11.591 autovehicule și aplicate un număr de 17.774 de sancțiuni contravenționale
Au fost înregistrate un număr de 154 de infracțiuni economice-financiare sesizate rezultând o creștere cu +11,44 % și 1050 de infracțiuni de natură judiciară înregistrandu-se o creștere cu 23,24 % față de aceeași perioadă a anului 2017.
De menționat este și faptul că, în județul nostru infracțiunile constatate în flagrant au crescut fiind constatate un număr de 264 infracțiuni fața de 185 constatate în primul trimestru al anului 2017
Un trend ascendent s-a înregistrat și in ceea ce privește măsurile preventive, creșteri semnificative fiind pentru măsura controlului judiciar în 31 de cazuri, rețineri în 6 cazuri și arest la domiciliu într-un caz, comparativ cu anul 2017 unde s-a dispus măsura controlului judiciar în 17 cazuri și o singură reținere.
În primul trimestru al anului 2018 nu fost înregistrate infracțiuni grave, precum omorul sau tentativa de omor fața de aceeași perioadă a anului când au fost înregistrat un omor și două tentative.
O scădere semnificativă se înregistrează și la infracțiunile de viol de la 19 la 7 fapte înregistrate.
În ceea ce privește acțiunile de combatere a infracționalității rutiere, a principalelor cauze generatoare de accidente și a creșterii gradului de disciplină rutieră, în primul trimestru al anului 2018, Serviciul Rutier, cu ocazia activităților desfășurate la nivel județean, a constatat 15.552 de contravenții la regimul circulației, fiind reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce 1.086 permise de conducere și retrase până la remedierea defecțiunilor 326 certificate de înmatriculare.
De asemenea, au fost descoperite 128 infracțiuni la regimul circulației, înregistrându-se o scădere a accidentelor grave de la 12 la 10 și a numărului persoanelor decedate de la 6 la 2 persoane decedate.
Un aspect semnificativ îl constituie constatările în ce a ce privește numărul persoanelor depistate conducând sub influența băuturilor alcoolice și sub influența drogurilor, fiind înregistrate creșteri de la 24 la 33 în ceea ce privește conducătorii auto depistați sub influența băuturilor alcoolice și de la 3 la 20 în ceea ce privește conducătorii auto depistați sub influența drogurilor.
În perioada analizată au fost organizate 1834 de acțiuni fată de 1770 organizate în aceeași perioadă a anului trecut și 20 de razii, cu una mai mult decât în primul trimestru al anului 2017.
Totodată a fost făcută o analiză privind starea și practica disciplinară rezultând că în perioada analizată au fost acordate 6 recompense polițiștilor merituoși, s-a declanșat cercetarea prealabilă în 18 cazuri, au fost date un număr de 28 de atenționări, înregistrandu-se creșteri atât în ceea ce privește recompensele cât și a sancțiunilor acordate.
Pentru a atinge obiectivele stabilite, conducerea I.P.J. Giurgiu a luat o serie de măsuri manageriale și operaționale pentru ca misiunile și activitățile desfășurate de către polițiști să fie caracterizate de eficiență și fermitate.
Analiza zilnică a implicării patrulelor cu suprapunere pe evenimente;
Gestionarea situației operative; creșterea eficienței activității polițienești;
Organizarea de întâlniri operative interjudețene, pentru cunoașterea situației operative, transmiterea datelor de interes, dezvoltarea comunicării;
Organizarea de întâlniri operative cu poliția bulgară, pe linii de muncă, pentru probarea infracționalității transfrontaliere;
Combaterea violenței în familie; primele dosare penale;
Înregistrarea corectă a fenomenului infracțional;
Diminuarea incidentelor stradale;
Organizarea de întâlniri cu reprezentanții Primăriei Generale a Mun. București și cei ai Primăriei Mun. Giurgiu pentru determinarea instalării sistemului supraveghere video stradală;
Organizarea de întâlniri cu toți directorii unităților de învățământ din județ pentru îmbunătățirea comunicării în vederea prevenirii victimizării minorilor; combaterea absenteismului prin constatarea de infracțiuni de ”împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu”, art. 380, alin. 1 CP);
Organizarea de întâlniri cu toți responsabililor stabilimentelor aparținând DGASPC pentru îmbunătățirea comunicării, în vederea prevenirii plecărilor voluntare și a victimizării minorilor instituționalizați;
Creșterea capacității manageriale prin organizarea de module de pregătire;
Valorificarea experienței pe zona antidrog prin organizarea de ședințe de instructaj cu polițiștii și jandarmii care acționează în stradă;
Dezvoltarea spiritului de echipă prin activități colective, culturale (întruniri, vizionare piese de teatru, etc.);
Respect față de instituție și față de înaintași prin organizarea de întâlniri cu rezerviștii;
Apropierea de comunitate prin prezență, acțiuni caritabile, etc.