ANUNȚ DE LICITAȚIE PENTRU VÂNZARE BUNURI MOBILE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., cu sediul în România, municipiul Giurgiu, Șos. Portului, nr. 1-2, cod postal 080013, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Giurgiu sub nr. J52/388/1996, C.I.F. RO8941369, tel. 00/40/246/217541, 00/40/246/219640, fax 00/40/246/217598, e-mail [email protected], organizează în data de 30.07.2020, ora 11.00, la sediul său licitație publică deschisă cu strigare, prin care, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. nr. 144/02.08.2017, art. 2, anexa 2 – Regulamentul privind organizarea si desfășurarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a bunurilor mobile si imobile proprietatea Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A., dorește să valorifice bunuri mobile :
1. BALAST – Lot 2 – 250 tone, Lot 3 -250 tone, Lot 4 – 250 tone și Lot 5 – 250 tone
Bunul vândut este balast contaminat, recuperat din reabilitarea drumului din incinta Zonei Libere Giurgiu, drum de beton cu fundație din balast aflat în Municipiul Giurgiu, Șos. Portului nr. 1-2, depozitat pe o platformă din incinta Zonei Libere Giurgiu.
Prețul minim de pornire la licitație este de 5500 lei fără T.V.A., respectiv 22 lei/tonă (fără T.V.A.), conform raport de evaluare nr. 2763/10.04.2020.
2. Traverse din beton armat – Lot de 130 bucați.
Traversele din beton armat pentru cale de rulare în hale industriale au fiecare, lungimea de 2,5 m, lățime de 0,3 m, grosime de 0,3 m, un volum de 0,225 mc și sunt rezultate din demolarea unei platforme industriale.
Prețul minim de pornire la licitație este de 6630 lei (fără T.V.A), respectiv 51 lei/bucată (fără T.V.A.), conform raport de evaluare nr. 4871/08.07.2020.
Dosarul de prezentare aferent procedurii se poate ridica de la sediul Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. începând cu data de 14.07.2020.
Taxa de participare la licitație, care include și achizitionarea Caietului de sarcini, este de 0,5% + TVA din pretul de pornire a licitației, respectiv
– 27,50 lei (+TVA) pentru fiecare lot de 250 tone de balast
– 33,15 lei (+TVA) pentru lotul de 130 traverse din beton
Participanții trebuie să depună o garanție de participare în cuantum de 10% din prețul de pornire al bunului ce urmează a fi vândut la licitație, respectiv 550 lei pentru fiecare lot de 250 tone de balast și 663 lei pentru lotul de traverse din beton.
Documentele de înscriere la licitație se depun la sediul Administrației Zonei Libere Giurgiu până în data de 29.07.2020, ora 15.00.
Informațiile privind desfășurarea procedurii se pot obține la tel. 00/40/246/217541, 00/40/246/219640, fax 00/40/246/217598, e-mail [email protected].