Anunt de recrutare si selectie

anuntIn numele clientului sau ASOCIATIA “Sanatate Asigurata prin apa curata” Giurgiu, Pluri Consultans Romania anunta prelungirea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru 3 (trei) posturi de membru in Consiliul de Administratie al S.C. APA SERVICE S.A., procedura ce va fi derulata in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu completarile si modificarile ulterioare aduse de Legea 111/2016 si de HG 722/2016.
Conditiile de participare, cerintele, criteriile de selectie precum si continutul, modul de derulare si planificarea etapelor procesului de recrutare si selectie sunt prezentate in detaliu pe pagina web: www.adiapagiurgiu.ro
Dosarele de candidatura vor fi in mod obligatoriu depuse pana la data de 8 decembrie 2017 atat pe suport de hartie cat si in format electronic, asa cum este descris in anuntul detaliat postat la adresa web anterior mentionata.
Toate candidaturile vor fi tratate cu maxima confidentialitate.