Anunt public privind emiterea actului de reglementare actualizat

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de nerevizuire a deciziei etapei de incadrare nr. 2492/02.07.2018, emisa pentru proiectul „Realizare centrală termica zona Istru-orasul Giurgiu, jud. Giurgiu”, amplasat in judetul Giurgiu, mun. Giurgiu, șos. Sloboziei nr.1, zona Istru, nr. cad. 38043 și de actualizare a deciziei etapei de incadrare, ca urmare a primirii notificarii privind comunicarea gresita a adresei amplasamentului proiectului .
Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, judetul Giurgiu si la sediul Primariei Municipiului Giurgiu — jud. Giurgiu, mun. Giurgiu, b-dul Bucuresti, nr. 49-51, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-13,00 , precum și Ia urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc Ia sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, judetul Giurgiu, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.