Anunţ public privind nerevizuirea Deciziei etapei de încadrare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU cu sediul în Giurgiu, bd. Bucureşti, nr. 49-51, judeţul Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Giurgiu de nerevizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 8191/27.11.2018, emisă pentru proiectul “Amenajare spaţiu de agrement adiacent Verigă”, propus a se realiza în municipiul Giurgiu, zona Veriga, adiacent P1-P2, CF nr. 39363 (vechi 35544) şi nr. cad. 39363 (vechi 35544), județul Giurgiu, ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul proiectului și de emitere a unei decizii privind etapa de încadrare pentru actualizarea actului de reglementare.
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B şi la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GIURGIU din Giurgiu, bd. Bucureşti, nr. 49-51, judeţul Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri, între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului, A.P.M. Giurgiu.
Director Executiv,
MECA Ianca