ANUNŢ PUBLICITAR

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51, tel.0246/213588/213747,fax 0246/215405, cod fiscal R4852455 organizează în data de 10.07.2020, ora 1200, LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE, în vederea valorificării prin vânzare a a navei de pasageri Valahia .
Licitația publică deschisă se va face conform prevederilor legale cu respectarea condiţiilor cerute prin H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice și având în vedere HCLM nr. 190/28.05.2020
În cazul în care nu se prezintă cel puțin doi participanți și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, vor fi organizate noi ședințe de licitație , unde prețul va fi diminuat cu până la 30% , după cum urmeaza :
– 17.07.2020, ora 13 00 , prețul inițial va fi diminuat cu 10 % față de prima licitație ;
– 24.07.2020, ora 13 00 , prețul inițial va fi diminuat cu 30 % față de prima licitație ;
Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor sunt prezentate în caietul de sarcini, care constituie anexa 3 la H.C.L.M. nr.190/28.05.2020.
Caietul de Sarcini se ridică de la Directia Patrimoniu-Compartimentul Urmarire Executare Contracte, începând cu data 25.06.2020.
Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti nr. 49-51, cu 5 zile înainte de data stabilită pentru ținerea sedinței de licitație .
Eventualele litigii se vor soluţiona la instanţa competentă de pe raza municipiului Giurgiu.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0246/213588, int.150, COMPARTIMENTUL URMĂRIRE EXECUTARE CONTRACTE .