ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51, tel.0246/213588/213747,fax 0246/215405, cod fiscal R4852455 organizează în data de 22.09.2020, ora 13:00, LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE, în vederea valorificării prin vânzare a unui tronson de conducte de transport agent termic .
Licitația publică deschisă se va face conform prevederilor legale cu respectarea condiţiilor cerute prin H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice și având în vedere HCLM nr. 339/27.08.2020
În cazul în care nu se prezintă cel puțin doi participanți și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, vor fi organizate noi ședințe de licitație , unde prețul va fi diminuat cu până la 30% , după cum urmeaza :
– 29.09.2020, ora 13 00 , prețul inițial va fi diminuat cu 10 % față de prima licitație ;
– 06.10.2020, ora 13 00 , prețul inițial va fi diminuat cu 30 % față de prima licitație ;
Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor sunt prezentate în caietul de sarcini, care constituie anexa 2 la H.C.L.M. nr.339/27.08.2020.
Caietul de Sarcini se ridică de la Directia Patrimoniu-Compartimentul Urmarire Executare Contracte, începând cu data 04.09.2020.
Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti nr. 49-51, cu 5 zile înainte de data stabilită pentru ținerea sedinței de licitație.  Eventualele litigii se vor soluţiona la instanţa competentă de pe raza municipiului Giurgiu.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0246/213588, int.150, COMPARTIMENTUL URMĂRIRE EXECUTARE CONTRACTE.