APEL DE SELECTIE – Forma simplificata: MASURA 6/6B „Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL”

GALAsociatia Pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu anunta lansarea apelului cu sesiune continua si selectie lunara, aferent anului 2017, in data de 30.08.2017, al Masurii 6/6B „Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL” care vizează imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor de baza neadecvate care constituie principalul element ce mentine decalajul dintre mediul rural si cel urban:
1. Data lansarii apelului de selectie: 30.08.2017;
2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura 6/6B”Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL”: Autorităţi publice locale (comune, orase) şi asociaţiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare; ONG.
3. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 993.140 euro;
4. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 80.000 euro;
5. Data limita de primire a proiectelor: 31.12.2017;
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul administrativ Com. Slobozia, sat. Slobozia, soseaua Giurgiului, nr 3-4 . Proiectele se pot depune de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 13:00.
6. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii 6/6B „Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web www.adrgiurgiu.ro .
7. Date de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 6/6B „Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL”, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web www.adrgiurgiu.ro, sau la sediul administrativ din comuna Slobozia, sos. Giurgiului, nr. 3-4, sau ne puteti contacta la nr. de telefon 0766525952 sau prin e-mail: gal.adr.giurgiu@gmail.com .
8. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 6/6B sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul www.adrgiurgiu.ro sau la sediul administrativ al ADR GIURGIU, Com. Slobozia, sat. Slobozia, soseaua Giurgiului, nr 3-4, in format electronic si tiparit.