Apel de selectie – MASURA 5/6B „Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala”

APEL DE SELECTIEnr.1/2018
Forma simplificata
MASURA 5/6B” Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala”

Asociatia GAL Giurgiu EST anunta lansarea apelului cu sesiune continua si selectie lunara, conform prevederilor din Procedura de selectie a Asociatiei GAL Giurgiu EST, aferent anului 2018 in data de 16.07.2018 al Masurii 5/6B ” Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala”.
1. Data lansarii apelului de selectie: 16.07.2018;

2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura5/6B”Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala”:
Entitati sau parteneriate eligibile care dovedesc ca au competentele si autorizarile necesare gestionarii structurilor sociale
▪ Comunele din teritoriul GAL siparteneriiautorizati ca furnizori de servicii sociale ai acestora;
▪ Ong-uri si institutii publice autorizate ca furnizori de servicii sociale;
▪ Grupuri de ActiuneLocala (GAL) in cazul in care niciun alt beneficiar nu prezinta interes si se aplica masuri de evitare a conflictelor de interese
▪ persoanele fizice autorizate în conditiile legii;
▪ operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.

3.Fondul disponibil alocat pe sesiune: 70.000 euro;
4.Fondul disponibil alocat pe masura: 70.000 euro;

5. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect:70.000euro;
6. Data limita de primire a proiectelor: 31.12.2018;
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: SediulAsociatiei GAL Giurgiu EST din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu. Proiectele se pot depune de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 14:00, in zilele lucratoare.
7. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii5/6B „Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web www.galgiurgiuest.ro .
8. Date de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 5/6B „Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala”, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web www.galgiurgiuest.ro , sau la sediul din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu. De asemenea ne puteti contacta la nr. de telefon 0786194616 sau prin email: gal.giurgiu.est@gmail.com .
9. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 5/6B sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul, www.galgiurgiuest.ro sau la sediul ASOCIATEI GAL GIURGIU EST, in format electronic si tiparit.