APEL DE SELECTIE nr.1/2019 – Forma simplificata MASURA 5/6B „Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala”

APEL DE SELECTIE nr.1/2019 – Forma simplificata
MASURA 5/6B „Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala”
Asociatia GAL Giurgiu EST anunta lansarea apelului de selectie aferent Masurii 5/6B  „Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala”, in data de 18.02.2019 pana la data de 08.03.2019, conform prevederilor din Procedura de selectie a Asociatiei GAL Giurgiu EST „.
1. Data lansarii apelului de selectie: 18.02.2019;

2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru Masura5/6B”Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala”:
Entitati sau parteneriate eligibile care dovedesc ca au competentele si autorizarile necesare gestionarii structurilor sociale
– Comunele din teritoriul GAL si partenerii autorizati ca furnizori de serviciisociale ai acestora;
– Ong-uri si institutii publice autorizate ca furnizori de servicii sociale;
– Grupuri de Actiune Locala (GAL) in cazul in care niciun alt beneficiar nu prezinta interes si se aplica masuri de evitare a conflictelor de interese
– persoane fizice autorizate in conditiile legii
– operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.

4.Fondul disponibil alocat pe sesiune: 70.000 euro;
5.Fondul disponibil alocat pe masura: 70.000 euro;
6. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 5.000-70.000euro;
7. Data limita de primire a proiectelor: 08.03.2019;
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul Asociatiei GAL Giurgiu EST din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu. Proiectele se pot depune de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 14:00,in zilele lucratoare. „ASOCIATIA GAL GIURGIU EST” Sediu: Comuna Hotarele, strada Bucovina nr. 2, Judetul Giurgiu CIF 36578251 Telefon: 0786/194 616 –  gal.giurgiu.est@gmail.com

8. Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii5/6B „Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web www.galgiurgiuest.ro .
9. Date de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 5/6B ” Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala „, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web www.galgiurgiuest.ro , sau la sediul din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu. De asemenea ne puteti contacta la nr. de telefon 0786/194 616 sau prin e-mail: gal.giurgiu.est@gmail.com .
10. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 5/6B sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul, www.galgiurgiuest.ro sau la sediul ASOCIATEI GAL GIURGIU EST, in format electronic si tiparit.
Manager,
Minghir Ileana