APEL DE SELECTIE nr.2/2020 Forma simplificata – MASURA 6/6B „SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATILOR LOCALE DIN TERITORIUL GAL”

AsociatiaGAL Giurgiu Est anunta lansarea apelului de selectie aferent MASURII 6/6B Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor din teritoriul GAL, in perioada 19.11.2020-19.12.2020, conform prevederilor din Procedura de selectie a Asociatiei GAL Giurgiu EST.

1. Data lansarii apelului de selectie: 19.11.2020;

2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura 6/6B” Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL”:
• Autorităţi publice locale (comune, orase) şi asociaţiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare;
• ONG.
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul social al ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr 2, judetul Giurgiu, interval orar: 8-14 / Luni-Vineri, in zilele lucratoare.
4.Valoarea eligibila totala a masurii: 408.739 euro;
5. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 65.576,60 euro;
6. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect: 65.576,60 euro;

7. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii 6/6B „Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web www.galgiurgiuest.ro .
8. Date de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 6/6B „Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL”, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web www.galgiurgiuest.ro, sau la sediul administrativ din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu, sau ne puteti contacta la nr. de telefon 0786194616 sau prin e-mail: gal.giurgiu.est@gmail.com.

9. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 6/6B sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 6/6B”Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL”, in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul www.galgiurgiuest.ro sau la sediul din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr .2, judetul Giurgiu,in format electronic si tiparit.

MANAGER
MINGHIR ILEANA