Aplicarea prevederilor Legii nr. 16/2021 a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2021 – Comunicat de presă

1. Câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 5.380 lei.
Mentiune: noua valoare a castigului salarial mediu brut se are in vedere incepand cu data de 12 martie a.c., data intrarii in vigoare a Legii nr. 16/2021.

2. Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 16/2021, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:
a) in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.380 lei;
b) in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.690 lei

Mentiune: noile cuantumuri ale ajutorului de deces de 5.380 lei, respectiv de 2.690 lei, se aplica incepand cu data de 12 martie a.c.
Pentru perioada: 1 ianuarie – 11 martie a.c. se vor avea in vedere cuantumurile ajutorului de deces , aprobate prin Legea 6/2020, respectiv:
a) in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.429 lei;
b) in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.715 lei.

3. Cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:
a) 25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale;
b) 4% datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorata in cazul conditiilor speciale de munca, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
d) 21,25% datorata de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor de la angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct.5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Mentiune: In cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datoreaza cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite si speciale de munca.

4. In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este 2.300 lei, reprezentand valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 13 ianuarie 2021.

5. Nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 800 lei.

6. In anul 2021, valoarea punctului de pensie se mentine la 1.442 lei, conform art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

7. In anul 2021, indemnizatia de insotitor se mentine la 1.154 lei.

8. In anul 2021, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentine la 1,41.

9. Conform prevederilor HG. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.300 lei.
Prin exceptie, incepand cu aceeasi data, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.350 lei.

10. In perioada: 1 ianuarie 2021 – 31.12.2028, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 3.000 lei. Aceasta prevedere se aplica doar in
cazul domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director executive Casa Judeteana de Pensii Giurgiu
Marian DUMITRU