Asigurari obligatorii – altfel nu scapati de amenzi!

Asigurari obligatorii – altfel nu scapati de amenzi!
Asigurari obligatorii – altfel nu scapati de amenzi!

Incepand cu luna septembrie 2012, Primaria Municipiului Giurgiu, prin structurile specializate, va trece la aplicarea prevederilor legale privind sanctionarea contraventionala cu amenda de la 100 la 500 lei a persoanelor fizice si juridice care nu si-au asigurat locuintele impotriva dezastrelor naturale, prin locuinta intelegandu-se toate constructiile cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea acestora si inregistrate in evidentele organelor fiscale. Exceptie fac persoanele fizice beneficiare de ajutor social, conform art. 2 din Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru aceasta categorie prima obligatorie pentru asigurarea locuintei urmand a fi suportata din bugetul local.

Masura sanctionarii contraventionale vine in urma intrarii in vigoare, incepand cu data de 6 august 2012, a prevederilor art. 30 al Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor.

Conform art. 3 al legii, obligatia incheierii contractelor de asigurare a locuintelor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autoritatilor desemnate, in conditiile legii, sa le administreze. Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie numai cu asiguratorii asociati in PAID si care sunt autorizati sa incheie astfel de contracte.

In cazul in care o locuinta face obiectul unui contract de leasing financiar, incheierea contractului de asigurare este in sarcina locatorului. In cazul constructiilor cu destinatie de locuinta aflate in coproprietate, se va incheia cate un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinta in parte. In acest caz, prima de asigurare se va plati pe fiecare locuinta in parte. Locuintele situate in cladirile expertizate tehnic in conditiile legii de catre experti tehnici atestati si incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic nu se asigura pentru niciunul dintre riscurile prevazute de Legea nr. 260/2009, pana la data receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare a cladirilor.

Nu intra sub incidenta legii anexele, dependintele care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata, si nici persoanele fizice si juridice care si-au incheiat o asigurare facultativa a locuintelor care sa acopere toate riscurile prevazute in asigurarea obligatorie.

Procedura pentru punerea in aplicare a legii la nivel local este urmatoarea: primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza S.C. Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID) lista tuturor constructiilor cu destinatia de locuinta, inclusiv a celor cu destinatia de locuinta sociala, amplasate in unitatea administrativ-teritoriala in cauza, PAID va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au incheiat contracte de asigurare obligatorie a locuintelor si valoarea primei obligatorii datorate de fiecare, dupa care primarii, prin compartimentele de specialitate, vor trimite in termen de trei zile de la data primirii listei scrisori de instiintare catre debitori, cu confirmare de primire.