Baneasa – sedinta extraordinara din 17 mai, 2018

In sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Baneasa din 17 mai 2018 au fost aprobate doua hotarari in interesul comunitatii:
– Hotararea privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Baneasa, judetul Giurgiu (foto 1);
– Hotararea pentru modificarea si completarea HCL Baneasa nr. 43 din 15.03.2018privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului Agricol, stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati, implementarea Registrului Agricol National (RAN) la nivelul unitatii administrative-teritoriale a comunei Baneasa, judetul Giurgiu (foto 2).

Foto 1:

Foto 2: