BILANT – Analiza principalelor activități de prevenire și combatere a corupției desfășurate de Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu în anul 2017

sja dgaActivitatea Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Giurgiu în anul 2017 a reprezentat o continuare a procesului instituţional iniţiat în perioada anterioară, în deplină concordanţă cu obiectivele asumate de D.G.A. și pentru perioada următoare, urmărind în mod prioritar prevenirea și combaterea corupției, prin consolidarea mediului de integritate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și îmbunătățirea relațiilor de cooperare cu celelalte instituții ale statului angrenate în acest demers.
În acest context, activitatea preventivă derulată la nivelul serviciului judeţean a fost bazată pe documentele programatice ce susţin activitatea, respectiv Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020 (S.N.A.), Planul de Integritate al M.A.I. 2017-2020, aprobat prin O.M.A.I. nr. 72/2016, document prin care D.G.A. a fost desemnată ca instituţie responsabilă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru implementarea Planului de integritate, a inventarului măsurilor de transparenţă instituțională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, având atribuţii de coordonare, monitorizare, colectare a datelor şi raportare a acestora către Secretariatul tehnic din cadrul Ministerului Justiţiei.
Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire a corupției, D.G.A. a stabilit și a supus aprobării ministrului afacerilor interne 3 domenii prioritare pentru anul 2017, respectiv personalul nou-încadrat, personalul cu funcţii de conducere din structurile ce interacţionează direct cu cetăţenii, respectiv personalul din domeniul achiziţiilor publice și suport logistic, sectoare în care a desfășurat cu preponderență activități de instruire anticorupţie. Aceste activități au beneficiat de o nouă abordare bazată pe promovarea discuţiilor libere și dezvoltarea unui dialog constructiv.

În ceea ce privește activitatea de prevenire, în cursul anului 2017, în temeiul O.M.A.I. 86/2013 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul M.A.I., Serviciul Judeţean Anticorupţie Giurgiu a desfăşurat 135 activităţi de instruire (46) şi informare (89) a personalului din cadrul structurilor teritoriale ale M.A.I., unde au fost dezbătute de o manieră interactivă aspectele specifice prevenirii şi combaterii faptelor de corupție. La aceste activități au participat 1269 lucrători, din care 313 cu funcţii de conducere şi 956 cu funcţii de execuţie.
În perioada analizată au fost realizate și un număr de 12 activități de prevenire, în colaborare cu alte instituții publice, la care au participat 594 de persoane, exemple relevante în acest sens fiind:
1. În vederea promovării imaginii D.G.A. cât și a liniei gratuite anticorupție a D.G.A, call center 0.800.806.806, în perioada martie – septembrie 2017, cu sprijinul Consiliului Județean Giurgiu și Primăriei Municipiului Giurgiu, S.J.A. Giurgiu a desfășurat o campanie de informare a cetățenilor din județul Giurgiu, fiind conceput și realizat un afiș de promovare intitulat sugestiv “Alege drumul integrității”, tipărit în 500 de exemplare, care a fost amplasat în mijloacele de transport în comun din municipiul și județul Giurgiu, precum și în sediul structurilor M.A.I. de pe raza de competență, în instituțiile publice și unitățile de învățământ din județul Giurgiu.
Obiectivul activității l-a reprezentat informarea cetățenilor cu privire la posibilitatea pe care o au de a semnala faptele de corupție de care au cunoștință, cât și cultivarea comportamentului integru în relațiile cu personalul M.A.I..
2. Pentru marcarea Zilei D.G.A. – 30 Mai 2017 precum și a Zilei Internaționale Anticorupție – 9 Decembrie 2017, S.J.A. Giurgiu în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a organizat și desfășurat o serie de activități de prevenire anticorupție, după cum urmează:
 La data de 18.05.2017 în sala de festivități din incinta Școlii Generale nr. 8 “Academician Marin Voiculescu” din municipiul Giurgiu s-a desfășurat Concursul de educație anticorupție intitulat sugestiv “Alege să fii corect”.
Competiția a avut ca scop educarea tinerei generații în spiritul integrității, prin informarea acesteia cu privire la fenomenul corupției, modalitățile de sesizare ale infracțiunilor de corupție, cât și adoptarea unui comportament proactiv și responsabil.
 La data de 30 mai 2917, Serviciul Judeţean Anticorupţie Giurgiu în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a organizat și desfășurat prima ediție a competiției sportive ,,Cupa D.G.A. la șah –juniori la care au participat un număr de 26 elevi din municipiul Giurgiu, iar la data de 08 decembrie 2017 s-a derulat ediția a V – a a competiției sportive ,,Cupa D.G.A. la șah”.
 La data de 23.11.2017, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Giurgiu, a fost organizat un seminar cu tema: ,,Conflictul de interese în achizițiile publice”, la care au participat 60 de persoane, cu funcţii de conducere şi execuţie, cu atribuții în sfera achizițiilor publice, din cadrul structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Judeţean Giurgiu, precum şi din unităţile administrativ – teritoriale din județul Giurgiu. În cadrul seminarului au prezentat teme de interes funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate și ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.
3. La data de 04.07.2017, la invitația Consiliului Judeţean Giurgiu, reprezentanții S.J.A. Giurgiu și Consiliului Județean Giurgiu au participat la lucrările Consiliului public regional pentru prevenirea și combaterea corupției – Ruse, (constituit din reprezentanții instituțiilor din cadrul administrației publice, societății civile și mediului academic din Regiunea Ruse), eveniment organizat la inițiativa Administrației Regionale Ruse și Asociației „Transparență fără Frontiere”, ocazie cu care a fost promovată imaginea D.G.A și au fost prezentate bunele practici ale instituției în materia managementului riscurilor de corupție – metodologie dezvoltată la nivelul Direcției Generale Anticorupție.
4. La data de 26.09.2017, reprezentanți ai Serviciului Județean Anticorupție (S.J.A.) Giurgiu, Consiliului Județean Giurgiu și Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu au acordat premii unui număr de 23 elevi din ciclul gimnazial și liceal, care au obținut medalii la etapa națională a olimpiadelor pe discipline – 2017, precum și profesorilor coordonatori.

Referitor la activitatea de combatere a faptelor de corupție, în baza delegărilor dispuse de procurorii de caz, ofițerii de poliţie judiciară din cadrul S.J.A. Giurgiu au efectuat acte procedurale şi au participat la instrumentarea unor dosare sub directa coordonare a procurorilor de caz din Direcţia Naţională Anticorupţie, D.I.I.C.O.T. –structura locală, precum și structurile teritoriale de Parchet.
Astfel, în anul 2017, s-au efectuat cercetări și au fost înaintate la parchet 40 de dosare penale, 15 fiind iniţiate din sesizare proprie, iar 25 au fost primite de la diferite structuri de parchet.
Pentru derularea corespunzătoare a cercetărilor, au fost efectuate activitățile dispuse și înaintate către unitățile de Parchet un număr de 68 ordonanţe de delegare, din care 5 delegări la D.N.A., 1 delegare la D.I.I.C.O.T. şi 62 delegări la alte unităţi de parchet.
Din totalul lucrărilor şi dosarelor soluţionate şi înaintate unităţilor competente de parchet, în 6 dosare penale s-au întocmit rechizitorii, iar în cursul perioadei de referință s-au realizat două activități de prindere în flagrant.
Cu ocazia activităţilor procedurale derulate, au fost efectuate cercetări cu privire la 23 suspecți (8 personal M.A.I., 1 cu funcție de conducere, 7 cu funcţie de execuţie) şi 19 inculpați (1 personal M.A.I. cu funcție de conducere,18 cu funcţie de execuţie).

În referire la cele prezentate, putem concluziona că rezultatele obţinute de unitatea noastră în anul 2017 sunt pozitive, iar D.G.A. și-a consolidat rolul de instituţie implicată activ în prevenirea și combaterea corupției, Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu fiind evidențiat și premiat, în anul recent încheiat, cu Diplomă de merit pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea de prevenire a corupției în rândul personalului M.A.I..

În domeniul Relaţiilor cu publicul şi Relaţiilor publice, în anul 2017, activităţile din acest domeniu au deţinut o pondere importantă în cadrul activităţilor desfăşurate, având la bază principiul deplinei transparenţe şi deschideri către opinia publică promovat de către D.G.A..
Astfel, au fost consiliate și primite în audiență un număr de 30 de persoane..
Au fost înregistrate 24 petiţii, dintre care 12 au fost înaintate organelor de Parchet, 3 au fost redirecționate către alte instituții, iar 9 au fost clasate, fiind soluționate și 8 apeluri primite la Call center anticorupție 0800.806.806.

Ca priorităţi de acţiune pe termen scurt şi mediu, Direcția Generală Anticorupție și, implicit, Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, și-a propus:
• Implementarea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
• Îmbunătățirea capacității operaționale de investigare și combatere a corupției la nivelul M.A.I.;
• Identificarea celor mai bune soluţii pe linia managementului organizatoric și instituțional.
Facem precizarea că la nivelul județului Giurgiu, Direcția Generală Anticorupție este reprezentată de Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, strada Călugăreni, nr. 26, telefon 0246/207180, 0246/207827, fax 0246/207180 sau e-mail giurgiu.dga@mai.gov.ro.
Cetățenii care vor să sesizeze fapte de corupție săvârșite de personalul M.A.I., se pot prezenta la sediul indicat mai sus, precum și în cadrul programului de audiențe, în fiecare zi de miercuri a săptămânii între orele 12.00-15.00.
De asemenea, faptele de corupție ale personalului M.A.I. pot fi sesizate la linia gratuită anticorupție a D.G.A., CALL CENTER 0800.806.806.

SERVICIUL JUDEŢEAN ANTICORUPŢIE GIURGIU