Ce trebuie sa stii si sa faci pentru a deveni POMPIER?

pompieriADMITEREA LA SCOALA DE SUBOFITERI DE POMPIERI SI PROTECTIE CIVILA” PAVEL ZAGANESCU” BOLDESTI- SESIUNEA IANUARIE 2018
La concursul de admitere in Scoala de Pompieri si Protectie Civila “ Pavel Zaganescu” – Boldesti, se candideaza pe 300 de locuri, exclusiv barbati, astfel:
– subofiter de pompieri si protectie civila- 275 de locuri;
– maistru militar auto- 25 de locuri.
Candidatilor de etnie roma le sunt alocate 2 locuri in specialitatea subofiter de pompieri si protective civila.
Durata studiilor este de 1 an.
Cererile de inscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor inscrisa in cartea de identitate, pana la data de 5 decembrie 2017.
CONDITII DE INSCRIERE:
Pentru a participa la concursul de admitere , candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii si criterii:
• Sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
• Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
• Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
• Sa fie declarati “apt” din punct de vedere medical, fizic si psihologic;
• Sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concurs;
• Sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;
• Sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
• Sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
• Sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concurs;
• Sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
• Sa aiba inaltimea minimum 1,70;
• Sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;
• Sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00;
• Sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de invatamant.
ETAPE SI PROBE DE CONCURS:
• Etapa I de selectie:
– Examinarea medicala;
– Evaluarea psihologica.
Examinarea medicala a candidatilor se realizeaza la unitatile medicale teritoriale ale MAI si consta in evaluarea detaliata a starii de sanatate, conform baremelor medicale de incadrare tip MAI. Aceasta se concretizeaza prin completarea fisei medicale de incadrare tip MAI.
Evaluarea psihologica a candidatilor, se realizeaza la unitatile teritoriale care asigura recrutarea, de catre specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificarii intocmite impreuna cu inspectoratele judetene.
• Etapa a II-a de selectie:
– Contravizita medicala;
– Verificarea aptitudinilor fizice;
– Proba de verificare a cunostintelor.

Etapa a doua de selectie (concursul de admitere) se desfasoara in perioada 13-21 ianuarie 2018, potrivit calendarului admiterii, astfel:
Contravizita medicala a candidatilor la institutiile de invatamant ale MAI se realizeaza la sediul unitatii de invatamant de catre subcomisia medicala si consta in evaluarea sumara a candidatilor pe baza fisei medicale tip MAI, precum si in verificarea indeplinirii criteriului privind inaltimea minima si observarea directa a existentei semnelor particulare sau a tatuajelor neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara.
Verificarea aptitudinilor fizice a candidatilor se realizeaza conform probelor si baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.
Proba de verificare a cunostintelor consta intr-un test grila, sustinut in data de 20 ianuarie 2018, la disciplina matematica.
Aprecierea se face prin calificativ: “ADMIS” / “NEADMIS”