Comunicat de presa

Model document

Giurgiu, 12 februarie 2018

Proiectul ”Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică”, Cod SMIS 2014+: S/GR/2016/3/3.1/A/1/210/16.11.2016, va beneficia de finanțare europeană

În data de 15 decembrie 2017, a avut loc semnarea Contractului de finanțare nerambursabilă nr.824 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Giurgiu în calitate de beneficiar, pentru finanţarea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 a proiectului ”Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică”.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Valoarea totală a contractului de finanţare nerambursabilă este de 2.822.560,88 lei din care: 1.439.506,05 lei (51%) din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 254.030,48 lei (9%) contribuție de la Bugetul de Stat, 486.499,35 lei (17,22%) contribuţia de la Bugetul Local, 642.525,00 lei (22,78%) contribuția asociațiilor de proprietari, 0,00 lei – cheltuieli neeligibile.

Obiectivul general: aplicarea unor măsuri de eficiență energetică în vederea reducerii emisiilor de CO2 la nivelul municipiului Giurgiu și îmbunătățirea calității vieții urbane.
Obiectiv specific 1: creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Municipiul Giurgiu cu 140 gospodării din cadrul celor 6 blocuri vizate (A1, A2, A4, A6, A7, C40 – Aleea Alexandriei), prin sporirea eficienței izolației termice, la finalul implementării proiectului.
Obiectiv specific 2: scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO2) cu aproximativ 48 % în urma implementării acțiunilor de intervenții pentru cele 6 blocuri prin proiectul de față.
Obiectiv specific 3: eficientizarea consumului de energie termică pentru apartamentele din blocurile situate în municipiul Giurgiu, cuprinse în cererea de finanțare, prin reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzirea spațiilor cu cel puțin 60%, datorat reabilitării termice a clădirilor, generând îmbunătățirea condițiilor de trai ale locatarilor vizați.
Date contact Primăria Municipiului Giurgiu
Adresa: B-dul Bucureşti, nr. 49-51,
Telefon: 004.246.211.627, fax: 0040.246.215.405
E-mail: primarie@primariagiurgiu.com
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Model document