Consiliul Județean Giurgiu – au fost aleși vicepreședinții și membrii comisiilor de specialitate

Joi, 29 octombrie 2020, în prima ședință publică ordinară a Consiliului Județean Giurgiu pentru mandatul 2020-2024 consilierii județeni au fost convocați pentru alegerea a prin vot secret a vicepreședinților instituției.
Cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Giurgiu sunt Elisabeta MIHALCEA (PNL) și Cristian ANCULESCU (PNL).De asemenea, au fost alcătuite comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Giurgiu și componența nominală a acestora.
Cei treizeci de consilieri, inclusiv vicepreședinții, au optat, la propunerea președintelui, pentru activități ce vor fi cuprinse în cadrul a 6 comisii de specialitate, fiecare cuprinzând câte 5 membri, după cum urmează:
1. COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE AFACERI
2. COMISIA PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU, URBANISM ȘI INFRASTRUCTURĂ
3. COMISIA DE MEDIU, APE, PĂDURI ȘI AGRICULTURĂ CU ACTIVITATE
4. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
5. COMISIA PENTRU EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPȘORT
6. COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ