Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară – regiuni mai puțin dezvoltate / Comunicat de presă

ORFINI BELL SRL a început în 23.02.2021 implementarea proiectului cu titlul “Educația preșcolară – baza dezvoltării echilibrate a copiilor ” (cod MySMIS 135807). Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea participării la educație de la o vârstă timpurie în scopul creșterii participării la învățământul ante-preșcolar și prescolar pentru un numar de 54 antepreșcolari, 54 părinți/tutori/ și 10 personal didactic pe o perioadă de 30 de luni.
Pentru facilitarea accesului la educație și a celor 54 copii de 2-15 ani (dintre care peste 30 % din categoria romă) din municipiul Giurgiu (și împrejurimi), jud. Giurgiu, se va dezvolta și livra un program de inovare educațională, se vor derula acțiuni de transformare a unității de învățământ într-o creșă incluzivă în care orice copil să aibă acces la educație de calitate, respect și mediu sănătos, indiferent de sex, etnie, religie, vârstă sau alți stimuli ai intoleranței.
Proiectul va cuprinde acțiuni de îngrijire ce vor ar avea un efect pozitiv privind înscrierea copiilor ai căror părinți au nevoie de astfel de servicii, în special mamele care lucrează și nu au pe nimeni în familie care să se ocupe de supravegherea și îngrijirea copiilor. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.147.142,46 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 3.939.786,07 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni (23.02.2021 – 22.07.2023).
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ORFINI BELL SRL scorfinibellsrl@gmail.com